22/15819 - Tilbudsindhentning vedrørende ernæringssonder, -pumper og tilbehør

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Opgaven udbydes som en rammeaftale med én leverandør med kontraktstart den 01.02.23. Aftalen løber i 2 år med mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder. Ordregiver forpligter sig i denne periode til at købe de tilbudte produkter hos den vindende tilbudsgiver. Såfremt denne ikke kan dække et specifikt behov, forbeholder ordregiver sig retten til at tilkøbe dette til anden side. Det samlede forbrug af produkter omfattet af tilbuddet udgør på årsbasis cirka 335.000 danske kroner ekskl. moms. Leverandøren kan under ingen omstændigheder opsige aftalen, kræve erstatning eller lignende, såfremt aftalen ikke udnyttes 100 % af ordregiver.

01/12/2022 12:00:00

33141641-5  Probes
42122410-7  Pumps for medical use
42122411-4  Nutritional pumps


Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610
Assens
Denmark
View profile

Søren Østerbye
https://www.assens.dk/

Published notices
Minor contracts (Udbud.DK) 31/10/2022 08:00
Packages
Tilbudsindhentning vedrørende ernæringssonder, -pumper og tilbehør
Additional information:
Documents Documents
Close