2022-19839-2 - Uvildigt eftersyn af benchmarkingmodel, regulering af elnetselskaber

Formålet med analysen er overordnet at få en uvildig vurdering af, hvordan benchmarkingmodellen påvirker netvirksomhedernes incitamenter til at balancere mellem ambitionen om hurtig netudbygning og –tilslutning på den ene side og ambitionen om omkostningseffektive investeringer på den anden side. Analysen skal identificere de elementer, der påvirker netvirksomhedernes incitamenter til hhv. hurtig og omkostningseffektiv netudbygning og -tilslutning i hhv. benchmarkingmodellen og i den øvrige regulering. Formålet er at sikre en optimal forståelse af de elementer, der hhv. tilskynder til en hurtig hhv. en omkostningseffektiv netudbygning og -tilslutning. Herudover skal analysen yderligere vurdere, om benchmarkingmodellen sikrer neutrale incitamenter for netvirksomhederne med hensyn til om netvirksomhederne vælger at investere i fleksibilitetsløsninger (driftsløsninger) eller netudbygning og -tilslutning. Analysen skal i forlængelse af ovenstående vurdere omfanget af benchmarkingmodellens påvirkning af netvirksomhedernes incitamenter til hhv. hurtig og omkostningseffektiv netudbygning og –tilslutning, relativt til incitamenterne hertil i den øvrige regulering. Dette sker med henblik på at afklare, om benchmarkingmodellen og den øvrige regulering sikrer, at netvirksomhederne har incitament til at balancere mellem hurtig og omkostningseffektiv netudbygning og -tilslutning.

05/12/2022 12:00:00

73220000-0  Development consultancy services
71318000-0  Advisory and consultative engineering services
72220000-3  Systems and technical consultancy services
73210000-7  Research consultancy services


Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Rentemestervej 8
1060
København K
Denmark

Ida Kjærgaard

Published notices
Supplies Services (Udbud.DK) 22/11/2022 14:01
Packages
Uvildigt eftersyn af benchmarkingmodel, regulering af elnetselskaber
Additional information:
Documents Documents
Close