4361387 - Marktconsultatie Nieuwe Openbare Orde en Veiligheidsarchitectuur (NOOVA)

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Deze procedure betreft een marktconsultatie in het kader van het programma NOOVA. Doel van dit programma is (kort gezegd) de vervanging van het huidige C2000 netwerk.

27/02/2023 13:00:00

64200000-8  Telecommunications services
32412000-4  Communications network
32412100-5  Telecommunications network
32500000-8  Telecommunications equipment and supplies
32570000-9  Communications equipment
32571000-6  Communications infrastructure
32573000-0  Communications control system
32250000-0  Mobile telephones
48000000-8  Software package and information systems
72000000-5  IT services: consulting, software development, Internet and support
75240000-0  Public security, law and order services


Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 / Postbus 20301
2500 EH
Den Haag
Netherlands
View profile


https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid

Published notices
Prior information notice (TenderNed) 08/12/2022 16:30
Packages
Marktconsultatie Nieuwe Openbare Orde en Veiligheidsarchitectuur (NOOVA)
Additional information:
Documents Documents
Qualification questions Qualification questions
Close