21/6097 - Sanering VA Storåsen nord

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Arbeidene omfatter hovedsakelig: • Graving av grøft inkl. levering og montering av VA-ledninger, ca. 1200 m med vann-, spillvanns- og overvannsledninger. • Levering og montering av 17 vannkummer • Levering og montering av 17 spillvannskummer • Levering og montering av 17 overvannskummer • Nødvendige tilkoblinger til eksisterende kummer • Graving av stikkledningsgrøft og tilkobling til eksisterende stikkledninger • Reetablering av overflater inkl. vegoverbygning • Trafikkavvikling og midlertidig vann

22.03.2023 12:00:00

45231300-8  Construction work for water and sewage pipelines
44161200-8  Water mains
44163111-1  Drain pipes
45332300-6  Drain-laying work
45232151-5  Water-main refurbishment construction work
45232130-2  Storm-water piping construction work
45232100-3  Ancillary works for water pipelines


Narvik Vann KF
Postboks 64
8501
Narvik
Norway
View profile

Marianne Kristiansen

Published notices
52. Contract notice (Doffin (v209)) 24.02.2023 09:01
Packages
Sanering VA Storåsen nord
Additional information:
Documents Documents
Close