Svømmehalskørsel til Ringsted Kommune

Ringsted Kommune udbyder svømmehalskørsel. Kommunens brugere skal køres fra deres skole til Ringsted Svømmeland og retur til skolen. Ringsted Svømmelands adresse er Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted. Kørselsmønstret og skolernes adresser, samt tidspunkter for ud- og hjemkørsel fremgår i tilbudsmaterialet. Ringsted Kommune ønsker at indgå en 2-årige kontrakt gældende fra 01.08.2023 - 31.07.2025 med mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse.

16/06/2023 12:00:00

60140000-1  Non-scheduled passenger transport
60130000-8  Special-purpose road passenger-transport services


Ringsted Kommune
Sct.Bendtsgade 1
4100
Ringsted
Denmark
View profile

Nanna Hinge

Published notices
Minor contracts (Udbud.DK) 22/05/2023 15:11
Packages
Svømmehalskørsel til Ringsted Kommune
Additional information:
Documents Documents
Close