8002 - Apparatur til positionering af prøve og komponenter I røntgen analyse instrument

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

ANNONCERING OM DIREKTE TILDELING (ikke udbud)

DTU har behov for anskaffelse af Apparatur til positionering af prøve og komponenter I røntgen analyse instrument

På baggrund af foretagen markedsafdækning er det DTU's vurdering at alene én leverandør kan opfylde det konkrete behov, hvorfor DTU ikke agter at foretage yderligere konkurrenceudsættelse.

For at sikre gennemskuelighed omkring anskaffelsen, er denne direkte tildeling annonceret på Udbud.dk samt via EU-Supply. Herudover er der ikke yderligere information eller materiale tilgængeligt.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til johjep@dtu.dk.

Med venlig hilsen

John Jepsen, DTU