Rammeavtale rørleggertjenester VA

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Oppdragsgiver har behov for å inngå rammeavtale på rørleggertjenester. Det vil imidlertid også følge med leveranse av noe materiell, da det i mange tilfeller vil være hensiktsmessig at leverandøren har med seg det materiellet som er nødvendig knyttet til utførelsen av det aktuelle oppdraget. Selv om anskaffelsen omfatter noe materiell, understrekes at denne avtalen ikke gir noen eksklusivitet på levering av slikt materiell, og at Oppdragsgiver ellers ikke er forpliktet til å kjøpe materiell av tjenesteleverandøren. Birkenes kommune står således fritt til å kjøpe materiell fra våre andre rammeavtaler og likevel benytte avtaleleverandør for arbeid som skal utføres uten påslag i de avtalte priser for arbeider.

Services

03.10.2023 12:00:00

60182000-7  Hire of industrial vehicles with driver
45330000-9  Plumbing and sanitary works
45332000-3  Plumbing and drain-laying work
43310000-9  Civil engineering machinery
43320000-2  Construction equipment
44163111-1  Drain pipes
45231300-8  Construction work for water and sewage pipelines
45232130-2  Storm-water piping construction work
45232453-2  Drains construction work
45332300-6  Drain-laying work
60181000-0  Hire of trucks with driver


Postboks 115
4795 Birkeland
Norway

Jonas Leyre Amstrup

Published notices
02.Contract notice (Doffin (v209)) 29.08.2023 20:48
Packages
Rammeavtale rørleggertjenester VA
Additional information:
Documents Documents
RFT mailing address:
Postboks 115
4795 Birkeland
Norway
Close