23/167408 - RFI - Klimahandlingsplan Divisjon Drift og vedlikehold

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Statens vegvesen har som mål om å kutte både de direkte og indirekte klimagassutslippene fra anlegg, drift og vedlikehold med 55 % innen 2030. Divisjon Drift og vedlikehold står for en betydelig andel av disse utslippene. Vi har derfor utarbeidet en klimahandlingsplan for divisjonen, der vi skisserer en rekke tiltak som må gjøres frem mot 2030. Handlingsplanen er bygget opp med en felles del, med grep vi ønsker å gjøre i flere av divisjonens kontrakter, som så er konkretisert for hver kontraktstype. Vi ønsker nå å innhente markedets innspill til denne handlingsplanen. Den vil revideres minimum årlig, men hovedtrekkene vil ligge fast når den er vedtatt.

Services

05/10/2023 12:00:00

45000000-7  Construction work
44113620-7  Asphalt
34928110-2  Road barriers
45341000-9  Erection of railings
45315100-9  Electrical engineering installation works
48813100-1  Electronic bulletin boards


Statens vegvesen
Skoggata 19
1500
Moss
Norway
View profile

Tine Maria Storhaug
https://www.vegvesen.no

Published notices
01. Prior information notice (Doffin (v209)) 12/09/2023 12:15
Packages
RFI - Klimahandlingsplan Divisjon Drift og vedlikehold
Additional information:
Documents Documents
Close