24.02-08874 - System til Space Management

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

 Kære Tilbudsgiver

 Ordregiver inviterer hermed til deltagelse i tilbudsindhentningen på 350118, System til Space Management

 Tilbud skal afgives via dette system og inden tilbudsfristens udløb. Det vil ikke være muligt at afgive tilbud efter fristens udløb.

 Fristen for at afgive tilbud er den 2023-11-27 13:00:00, lokal tid.

 YDERLIGERE OPLYSNINGER

 De nærmere vilkår for tilbudsindhentningen, herunder tildelingskriterier og yderligere oplysninger om udbudsmaterialet, fremgår i systemet.

 Spørgsmål, der vedrører udbuddet, stilles via ” Tilbudsgiver Spørgsmål og svar”. Spørgsmål vil blive anonymiseret og udsendt sammen med svaret til samtlige tilbudsgivere.

 Spørgsmål, der ikke vedrører udbuddet og som ikke ønskes offentliggjort, stilles via ”Besked”. Ordregiver forbeholder sig at henvise tilbudsgiver til at stille sådanne spørgsmål via ” Tilbudsgiver Spørgsmål og svar”, såfremt spørgsmålet vedrører udbuddet.

 I tilfælde af tekniske spørgsmål til brugen af systemet kontakt venligst EU-Supply Support på telefon +45 70208014 eller via mail dksupport@eu-supply.com.

 Ordregiver ser frem til at modtage jeres tilbud.

 Med venlig hilsen

Søren Gade Brøbeck