201865002.215.002 - BZK MC Curatieve en preventieve interventies ter bevordering van de arbeidsinzetbaarheid

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

O&P Rijk Bedrijfszorg van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op zoek naar dienstverleners voor uitvoering van curatieve en preventieve (inzetbaarheids)interventies. We hebben inmiddels documentatie opgesteld om via een 'Open House' de toelatingsprocedure te starten. Voordat we de procedure starten, willen we eerst weten wat geïnteresseerde aanbieders van de inhoud van deze documenten vinden. Dat doen we door middel van deze marktconsultatie. De reacties die we krijgen, gebruiken we om het open house zo vorm te geven dat het voor veel dienstaanbieders mogelijk en aantrekkelijk is zich hiervoor aan te melden.

22/01/2024 11:00:00

85000000-9  Health and social work services
85100000-0  Health services
85121270-6  Psychiatrist or psychologist services
85142100-7  Physiotherapy services
85147000-1  Company health services
85312510-7  Vocational rehabilitation services


RIS
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN
Den Haag
Netherlands
View profile

Published notices
Prior information notice or a periodic indicative notice used only for information (eForm) 21/11/2023 19:31 Original notice publication
Packages
BZK MC Curatieve en preventieve interventies ter bevordering van de arbeidsinzetbaarheid

Wij, O&P Rijk Bedrijfszorg van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wil d.m.v. deze marktconsultatie reacties krijgen die we kunnen gebruiken om het open house zo vorm te geven dat het voor veel dienstaanbieders mogelijk en aantrekkelijk is zich hiervoor aan te melden.

Additional information:
Documents Documents
Close