201865009.002.003 - Eerste Kamer der Staten-Generaal - EA Nieuw informatiesysteem Eerste Kamer

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Behandeld door Asha Debidien
RIS referentie 353596
Aanbesteding Eerste Kamer der Staten-Generaal - EA Nieuw informatiesysteem Eerste Kamer


Onderwerp: Uitnodiging tot aanmelding

 

Geachte heer/mevrouw,

Wij nodigen u van harte uit om u aan te melden voor de niet-openbare aanbesteding voor Eerste Kamer der Staten-Generaal - EA Nieuw informatiesysteem Eerste Kamer.  De selectieleidraad inclusief bijlagen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal met referentienummer 353596 en Eerste Kamer der Staten-Generaal - EA Nieuw informatiesysteem Eerste Kamer zijn nu beschikbaar via het aanbestedingsplatform van CTM.

Vul de documenten waar in het Beschrijvend document om wordt verzocht in. U gebruikt hiervoor de modellen die beschikbaar zijn gesteld in CTM. U print de verklaringen in kleur en ondertekent ze. Daarna scant u de documenten en upload ze in "PDF" of "Word" format bij het onderdeel ‘Extra documenten’.  Vervolgens dient u de gevraagde bewijsstukken in via CTM. 

 

Waar moet u rekening mee houden?

·       Lees de “voorwaarden tot inschrijving elektronische aanbesteding” zeer zorgvuldig door;

·       Het ontbreken van de gevraagde informatie/ documenten/ verklaringen/ bewijsstukken kan ertoe leiden dat wij u als Aanmelder niet geschikt vinden. De wijze waarop uw aanmelding verder wordt beoordeeld is beschreven in de selectieleidraad;

·       Bij aanmelding door een combinatie vullen alle leden van de combinatie de Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in en ondertekenen deze. De leden van de combinatie voldoen gezamenlijk aan de gestelde eisen. Eén lid van de combinatie treedt als contactpersoon op;

LET OP! Alle correspondentie over dit offertetraject verloopt via CTM (Zie “Inschrijvingsvoorwaarden Elektronische aanbesteding” en “CTM   leveranciershandleiding.pdf”). U bent hier zelf verantwoordelijk voor! Bij afwezigheid van de contactpersoon zorgt u voor vervanging in CTM.

·       Om de administratieve last te verlagen beperken wij in deze fase het aantal te overleggen documenten en bewijsstukken tot een minimum. De aanbestedende dienst kan altijd in een latere fase officiële bewijsstukken opvragen, of een nader onderzoek doen naar de financiële/ economische en technische bekwaamheid van de belangstellende c.q. Aanmelder. Referenties kunnen geverifieerd worden;

·       U vult alle verklaringen naar waarheid in en de te overleggen referenties zijn vergelijkbaar met het project zoals omschreven in de selectieleidraad;

·       Verzoeken om aanvullende informatie of vragen stelt u via het aanbestedingsplatform CTM bij het tabblad 'berichten' via het door de Aanbestedende dienst beschikbaar gestelde format Nota van Inlichtingen;

·       Wij nemen alleen gestelde vragen en ingediende aanmeldingen via het aanbestedingsplatform CTM in behandeling.

 

De uiterste datum voor aanmeldingen
Hiervoor wordt u verwezen naar de planning in CTM. 

 

Wij wensen u veel succes met uw aanmelding.

 

Met vriendelijke groet,

 

Asha Debidien

RIS