Etablering og drift af ladestandere i Stevns Kommune

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Stevns Kommune udbyder kommunale parkeringsarealer til opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere. Jf. ladestanderbekendtgørelsen (BEK nr. 181 af 05/03/2020) skal Stevns Kommune inden 2025 opstille minimum 1 ladestander på matrikler med over 20 parkeringspladser, og hvor kommunen er bygningsejer. Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (lov nr. 412 af 04/04/2022) sætter rammerne for, hvordan kommunerne kan understøtte udbygningen af offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur til elbiler. Ifølge loven kan kommuner indgå aftaler med operatører om etablering og drift af ladestandere placeret på arealer, som kommunerne har råderet over.

29/01/2024 12:00:00

51112000-0  Installation services of electricity distribution and control equipment
51110000-6  Installation services of electrical equipment
51112100-1  Installation services of electricity distribution equipment


Stevns kommune
Rådhuspladsen 4
4660
Store Heddinge
Denmark
View profile

Tomas Tomasson
http://www.stevens.dk

Published notices
Supplies Services (Udbud.DK) 22/12/2023 13:01
Packages
Etablering og drift af ladestandere i Stevns Kommune
Additional information:
Documents Documents
Close