24/1528 - Udbud på offentlige ladestandere i Assens Kommune

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Kære potentielle tilbudsgivere

Assens Kommune håber I vil finde interesse i dette udbud og at så mange som muligt ønsker at byde på de to puljer.

Vi har efter bedste evne forsøgt at gøre udbuddet så attraktivt som muligt for jer som potentielle operatører. Vi har også forsøgt at gøre det så nemt som muligt at være tilbudsgiver. Bl.a. kræver vi ikke udfyldelse af ESPD men i stedet at I udfylder en tro- og loveerklæring om udelukkelse og egnethed. Denne skal medsendes sammen med Bilag 2 - Tilbudslister.

Stil endelig spørgsmål! Vi forsøger at svare hurtigt på alle spørgsmål efterhånden som vi modtager dem og vi vil tilstræbe at præcisere eventuelle uklarheder. 

God arbejdslyst

Michael Barny,

Konsulent for Assens Kommune