16556 - CT-skanner, modular/mobil, lungescreening,

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Til anvendelse ved lungescreening af borgere i tre på hinanden følgende år ønskes tilbud på modulare/mobile faciliteter og CT-skanner. Se dokumenter.

15/04/2024 10:00:00

33115100-0  CT scanners


Region Syddanmark
Damhaven 12
7100
Vejle
Denmark
View profile

Søren Iversen
https://www.regionsyddanmark.dk

Published notices
Minor contracts (Udbud.DK) 15/03/2024 14:31
Packages
CT-skanner, modular/mobil, lungescreening,
Additional information:
Documents Documents
Close