Indkøb af træflis

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Kære ansøger om prækvalifikation

 

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S byder hermed velkommen til udbuddet af Indkøb af træflis. 

 

Såfremt jeres virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet, kræver det online registrering i EU-Supply’s webbaserede udbudssystem CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet, og når virksomheden først én gang er oprettet, opnås der adgang til alle udbud offentliggjort i EU-Supply’s webbaserede udbudssystem CTM, også de fremtidige.

 

Efter registrering får I adgang til udbudsmaterialet, herunder samtlige spørgsmål, som jeres virksomhed skal svare på samt en beskrivelse af de dokumenter, som skal indsendes med ansøgningen.

 

PROCES                                          

 

Udbuddet gennemføres i to faser.

 

1. fase er prækvalifikationsfasen. Her anmoder ansøgerne om prækvalifikation, og Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S udvælger herefter de ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud i fase 2. Ansøgning om prækvalifikation sker ved at svare på de opstillede spørgsmål i systemet og indsende de relevante og påkrævede dokumenter.

 

2. fase er selve tilbudsgivningen. De prækvalificerede tilbudsgivere afgiver i denne fase deres tilbud. Fasen kan være opdelt i flere tilbudsrunder, hvor der afgives et forhandlingstilbud samt endelige tilbud. Nærmere beskrivelse heraf fremgår af udbudsbetingelserne, som bliver offentliggjort efter prækvalfikation. 

 

DELTAGELSE

 

Som tilbudsgiver skal du logge dig ind i EU-Supply’s webbaserede udbudssystem CTM. Har du ikke login, skal du først registrere dig online. Derefter vil du kunne se udbuddet og samtlige de spørgsmål, som du skal svare på, samt de tilhørende dokumenter, som skal afleveres, for at blive prækvalificeret.

 

Følg nedenstående vejledning, når jeres virksomhed skal deltage i et udbud.

 

1.     Log ind i systemet og klik på ”Acceptér”. Vær opmærksom på, at når du trykker på ”Acceptér”, forpligter du dig ikke til at afgive en ansøgning om deltagelse, men har blot accepteret, at du har fået adgang til ansøgningsmaterialet.

 

2.     Ved at acceptere får du adgang til det aktuelle udbud. Du kan nu besvare kvalifikationsspørgsmålene og vedhæfte de dokumenter, som er angivet.

 

3.     Vær opmærksom på, at anmodningen om deltagelse skal ske inden fristens udløb. Herefter vil din anmodning om deltagelse ikke blive modtaget af Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S.

 

Fristen for at anmode om prækvalifikation er den 25. april 2024 kl. 14.00, lokal tid.

 

I nederste venstre hjørne kan I under ”Brugervejledninger” finde ”Tilbudsgivers udbudshåndtering”, som er en vejledning til brugen af dette system.

 

UDVÆLGELSE

 

Udvælgelsen af de virksomheder, der vil blive prækvalificeret, vil ske på baggrund af de kriterier, der er beskrevet i udbudsbekendtgørelsen.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

 

Ansøgningsdokumentet er tilgængeligt under overskriften ”Se udbudsdokumenter”.

 

Spørgsmål, der vedrører udbuddet, stilles via ” Tilbudsgiver Spørgsmål og svar”. Spørgsmål vil blive anonymiseret og udsendt sammen med svaret til samtlige tilbudsgivere.

 

Spørgsmål, der ikke vedrører udbuddet og som ikke ønskes offentliggjort, stilles via ”Besked”.

 

I tilfælde af tekniske spørgsmål til brugen af systemet kontakt venligst EU-Supply Support på telefon +45 70208014 eller via mail dksupport@eu-supply.com. Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via beskedmodulet i EU-Supply’s webbaserede udbudssystem CTM.

 

Svar på eventuelle spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen offentliggøres i systemet.

Med venlig hilsen

Cecilie Busch

advokatfuldmægtig
SIRIUS advokater
Dampfærgevej 10, 2. sal
DK-2100 København Ø

 

Telefon                   

(+45) 88 88 85 85

Direkte

(+45) 88 88 85 71

Mobil

(+45) 30 90 48 75 

E-mail

cbu@siriusadvokater.dk 

 

www.siriusadvokater.dk