05. Contract notice - utilities

Information

Published

Date of dispatch of this notice: 04/06/2018

Expire date: 04/07/2018

External Reference: 2018-126641

TED Reference: 2018/S 107-244741

05. Contract notice - utilities

Contract notice – utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)

Name and addresses

Energinet Forretningsservice A/S
39314797
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
DK
Contact person: Kirsten Ebstrup
Telephone: +45 70102244
NUTS code:  DK032 -  Sydjylland
Internet address(es):
Energinet Elsystemansvar A/S
39314959
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
DK
Contact person: Kirsten Ebstrup
NUTS code:  DK032 -  Sydjylland
Internet address(es):
Energinet DataHub A/S
39315041
Tonne Kjærvej 65
Fredericia
7000
DK
Contact person: Kirsten Ebstrup
NUTS code:  DK032 -  Sydjylland
Internet address(es):
Energinet Associated Activities A/S
25943325
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
DK
Contact person: Kirsten Ebstrup
NUTS code:  DK032 -  Sydjylland
Internet address(es):
Energinet Gas TSO A/S
39315084
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
DK
Contact person: Kirsten Ebstrup
NUTS code:  DK032 -  Sydjylland
Internet address(es):
Lille Torup Gaslager A/S
29851255
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
DK
Contact person: Kirsten Ebstrup
NUTS code:  DK032 -  Sydjylland
Internet address(es):
Gas Storage Denmark A/S
29851247
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
DK
Contact person: Kirsten Ebstrup
NUTS code:  DK032 -  Sydjylland
Internet address(es):
Dansk Gas Distribution A/S
27210406
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
DK
Contact person: Kirsten Ebstrup
NUTS code:  DK032 -  Sydjylland
Internet address(es):
Energinet Teknik og Anlæg A/S
37930393
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
DK
Contact person: Kirsten Ebstrup
NUTS code:  DK032 -  Sydjylland
Internet address(es):
I.2)

Joint procurement

The contract involves joint procurement
I.3)

Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=213167&B=ENERGINET
Additional information can be obtained from
the abovementioned address:  
Tenders or requests to participate must be submitted
Tenders or requests to participate must be submitted
to the abovementioned address
I.6)

Main activity

Electricity

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title

Rammeaftale på leasing af computere
Reference number:  18/02964
II.1.2)

Main CPV code

30213000  -  Personal computers
II.1.3)

Type of contract

Supplies
II.1.4)

Short description

Energinet forventer i rammeaftaleperioden af skulle anvende i størrelsesordenen 2.800 pc’er og 2.000 dockingstationer samt 4000 kabler til forbindelse af skærme og dockingstationer, som en del af behovet for pc’er i Energinet. Baggrunden er at det eksisterende miljø ikke er fremtidssikret, samt at der er et ønske om at komme på Windows 10, hvilket ikke er muligt på alle de eksisterende pc’er.
II.1.5)

Estimated total value

Value excluding VAT: 30000000.00  DKK
II.1.6)

Information about lots

This contract is divided into lots: no
II.2)

Description

II.2.2)

Additional CPV code(s)

30213100  -  Portable computers
30213200  -  Tablet computer
II.2.3)

Place of performance

NUTS code:  DK -  DANMARK
Main site or place of performance:  
Erritsø
II.2.4)

Description of the procurement

Energinet forventer i rammeaftaleperioden af skulle anvende i størrelsesordenen 2.800 pc’er og 2.000 dockingstationer samt 4000 kabler til forbindelse af skærme og dockingstationer, som en del af behovet for pc’er i Energinet. Baggrunden er at det eksisterende miljø ikke er fremtidssikret, samt at der er et ønske om at komme på Windows 10, hvilket ikke er muligt på alle de eksisterende pc’er.
Rammeaftaler omfatter en Initialleverance, hvor Energinet forpligter sig til at lease 1.900 computere og 1.400 dockingstationer. Efterfølgende har Energinet mulighed for at foretage yderligere træk på rammeaftalen efter behov.
Energinet forpligter sig dog ikke til at foretage efterfølgende træk på rammeaftalen.
II.2.5)

Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)

Estimated value

Value excluding VAT: 30000000.00  DKK
II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:  
Rammeaftalen kan forlænges i 2 x 12 måneder.
II.2.9)

Information about the limits on the number of candidates to be invited

Envisaged number of candidates: 3
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:
Energinet prækvalificerer de 3 bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud. Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. afsnit II.2.4. Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes formål, herunder særligt erfaring med levering af computere som leasingaftaler.
II.2.10)

Information about variants

Variants will be accepted: no
II.2.11)

Information about options

Options: no
II.2.13)

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.2)

Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:  
Ordregiver ønsker kun at indgå kontrakt med økonomisk solide virksomheder. Dette med henblik på at sikre at virksomheden har et eksistensgrundlag under hele kontraktperioden.
Ansøgeren skal bekræfte sin økonomiske formåen i ESPD del IV.B: ”Økonomisk og finansiel formåen” med information fra seneste års regnskab i relation til følgende økonomiske nøgletal:
1. Soliditetsgrad (Egenkapital / Samlet balancesum)
2. Soliditetsgrad (Egenkapital / Samlet balancesum)
Tallene skal oplyses i ESPD del IV.B (Finansielle nøgletal).
Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal information vedrørende ESPD del IV.B tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder, jf. afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger”.
Ansøgeren er efter anmodning fra ordregiver forpligtet til at dokumentere opfyldelse af kravet.
Minimum level(s) of standards possibly required:  
• Soliditetsgraden skal minimum være 15 pct.
III.1.3)

Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:  
Referencer over de betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste 3 år, skal fyldes ind i ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig formåen”.
Referencerne skal indeholde:
• En detaljeret beskrivelse af det faktisk udførte arbejde for hver leverance (opmærksomheden henledes på, at tekstboksen i ESPD kan rumme mere tekst end hvad der er synligt, samt at det er muligt kopiere tekst ind i boksen)
• Den samlede kontraktsum (hvis muligt)
• Dato
• Angivelse af kontaktperson med tilknyttede kontaktoplysninger.
Hvis tilbudsgiveren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søster-selskab eller en underleverandør), skal information vedrørende ESPD del IV.C tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder, jf. afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger”.
Referencelisten bør ikke overstige de 5 mest sammenlignelige og relevante leverancer. Såfremt referen-celisten inkluderer mere end 5 leverancer, vil kun de første 5 angivne referencer indgå i evalueringen. Hvis ansøgeren deltager i udbudsproceduren sammen med andre i en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) eller hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, vil det maksimale antal referencer, der skal indsendes, fortsat skulle respekteres og må således ikke overstige 5, når de lægges sammen.
Energinet forbeholder sig ret til at kontakte de anførte kontaktpersoner.
III.1.4)

Objective rules and criteria for participation

List and brief description of rules and criteria: Tilbudsgiveren skal indsende en udfyldt version af European Single Procurement Document (ESPD). Se venligst afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger” for informationer om håndteringen af ESPD. Tilbuddet skal afleveres via linket ”Elektronisk adgang til information” i afsnit I.1 i denne udbudsbekendtgørelse. Tilbud som ikke er afleveret i EU-Supply eller som modtages efter fristen vil som udgangspunkt ikke blive accepteret.
Ordregiveren forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger.
Energinet har tilsluttet sig Global Compact, og benytter Global Compacts 10 principper som udgangspunkt for virksomhedens arbejde med Energinets Code of Conduct. Aktører som Energinet kontraherer med, forventes at efterleve Energinets Code of Conduct som kan læses på vores hjemmeside: www.energinet.dk.
III.1.6)

Deposits and guarantees required

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.
III.1.7)

Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

Rammeaftalen omfatter leasing.
III.1.8)

Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.
III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure

Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Framework agreement with a single operator
IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement : yes
IV.2)

Administrative information

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date:  04/07/2018
Local time:  10:00
IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Danish
IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months : 3  (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence

This is a recurrent procurement:  yes
Estimated timing for further notices to be published:  
Rammeaftalen forventes genudbudt ved aftaleudløb.
VI.2)

Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)

Additional information

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD (European Single Procurement Document) udfyldes. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i prækvalifikationsmaterialet i EU-Supply.
For at bruge ESPD’et, gør venligst følgende:
- Gem XML filen på din computer, eksempelvis på skrivebordet (tilgængeligt via EU-Supply)
- Åben linket https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome
- Vælg det foretrukne sprog
- Vælg ”Jeg er en økonomisk aktør”
- Vælg ”Importer ESPD”
- Upload XML versionen af ESPD’et fra skrivebordet
- Vælg det land virksomheden er lokaliseret i
- Udfyld ESPD’et med de oplysninger, som er udbedt
- Efter færdiggørelsen af ESPD’et, vælg ”oversigt” og gennemgå de indtastede informationer
- Efter gennemgang vælges nederst ”Download i” som pdf og/eller XML fil, hvorefter det gemmes på computeren
- Upload pdf og/eller XML versionen af ESPD’et til ”Mine svar” i EU-Supply som jeres an-modning om deltagelse i denne prækvalifikation.
Bemærk venligst følgende:
- En tilbudsgiver, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til tilbuddet vedlægges, såvel tilbudsgivers eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet.
Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så hen-seende i form af støtteerklæring.
- Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, afgiver til-bud sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger.
Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges Konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.
VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body

Klagenævntet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
DK
Telephone: +45 72405708

VI.4.3)

Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: 
En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.
Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:
1. Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt,
2. Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller
3. Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.
VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsen Vej 35
Valby
2500
DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Internet address: http://www.kfst.dk