03. Contract award notice

Information

Published

Date of dispatch of this notice: 04/03/2020

External Reference: 2020-125647

TED Reference: 2020/S 046-108429

03. Contract award notice

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses

Kalundborg Kommune
29189595
Holbækvej 141B
Kalundborg
4400
DK
Contact person: Jacques Weirauch
Telephone: +45 59535136
Internet address(es):
I.4)

Type of the contracting authority

Regional or local authority
I.5)

Main activity

General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title

Indkøb af affaldsbeholdere
Reference number:  326-2019-25216
II.1.2)

Main CPV code

44613700  -  Refuse skips
II.1.3)

Type of contract

Supplies
II.1.4)

Short description

Indkøb af, montering og udkørsel af affaldsbeholdere omfattende følgende ydelser: Som hovedleverance leveres ca. 25.100 stk. 240 l og 2.100 stk. 360/370 l beholdere primært 2-delte samt 800 stk. 660 l minicontainere. Alle er inklusiv levering, montering og udbringning. Hertil skal der som supplerende ydelser løbende leveres yderligere beholdere og tilhørende udstyr i kontraktperioden i alt ca. 28.000 stk. fra 140 - 360/370 l primært 2-delte samt ca. 1.100 stk. minicontainere fra 660 - 770 l. De supplerende leverancer er ekskl. montering, udbringning og hjemtagning.
Opgaven udbydes for en periode på 5 år med start den 1. september 2020 og med udløb uden yderligere opsigelse den 31. august 2025. Ordregiver har option på forlængelse af kontraktperioden for levering af supplerende leverancer på uændrede vilkår, af flere omgange, i et vilkårligt antal måneder i op til samlet 24 måneder.
II.1.6)

Information about lots

This contract is divided into lots: no
II.1.7)

Total value of the procurement

Value excluding VAT:  26857610.00  DKK
II.2)

Description

II.2.2)

Additional CPV code(s)

44613700  -  Refuse skips
II.2.3)

Place of performance

Main site or place of performance:  
Kalundborg Kommune
II.2.4)

Description of the procurement

Indkøb af, montering og udkørsel af affaldsbeholdere omfattende følgende ydelser: Som hovedleverance leveres ca. 25.100 stk. 240 l og 2.100 stk. 360/370 l beholdere primært 2-delte samt 800 stk. 660 l minicontainere. Alle er inklusiv levering, montering og udbringning. Hertil skal der som supplerende ydelser løbende leveres yderligere beholdere og tilhørende udstyr i kontraktperioden i alt ca. 28.000 stk. fra 140 - 360/370 l primært 2-delte samt ca. 1.100 stk. minicontainere fra 660 - 770 l. De supplerende leverancer er ekskl. montering, udbringning og hjemtagning.
Opgaven udbydes for en periode på 5 år med start den 1. september 2020 og med udløb uden yderligere opsigelse den 31. august 2025. Ordregiver har option på forlængelse af kontraktperioden for levering af supplerende leverancer på uændrede vilkår, af flere omgange, i et vilkårligt antal måneder i op til samlet 24 måneder.
II.2.5)

Award criteria

Criteria below
Quality criterion  -  Name:  Funktionalitet  /  Weighting:  25
Quality criterion  -  Name:  Kvalitet  /  Weighting:  25
Price  -  Weighting:  50
II.2.11)

Information about options

Options: no
II.2.13)

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure

Open procedure
IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement : yes
IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: 2019/S 243-596744

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title: Indkøb af affaldsbeholdere

A contract/lot is awarded: yes
V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract

18/02/2020
V.2.2)

Information about tenders

Number of tenders received:  2
The contract has been awarded to a group of economic operators :  no
V.2.3)

Name and address of the contractor

Joca a/s
18660830
Industrivej 6
Vinderup
7830
DK

The contractor is an SME : yes
V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)

Total value of the contract/lot:  26857610.00  DKK

Section VI: Complementary information

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body

Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
DK
Telephone: +45 35291000

VI.4.3)

Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: 
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.
I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Internet address: http://www.kfst.dk