02.Contract notice

Information

Published

Date of dispatch of this notice: 20/04/2021

Expire date: 27/05/2021

External Reference: 2021-303528

TED Reference: 2021/S 079-204596

02.Contract notice

Classic sector

Call for competition

TED notice

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses

Politiets fellestjenester
974 761 157
Postboks 116
JAREN
2714
NO
Contact person: Ingunn Dynna Alm
Telephone: +47 61318000
NUTS code:  NO -  NORGE
Location: whole Norway
Internet address(es):
Forsvarets logistikkorganisasjon
988517860
Jaren
2714
NO
NUTS code:  NO -  NORGE
Location: whole Norway
Internet address(es):
Sysselmannen på Svalbard
971456523
Jaren
2714
NO
NUTS code:  NO -  NORGE
Location: whole Norway
Internet address(es):
I.2)

Joint procurement

The contract involves joint procurement
I.3)

Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=298957&B=POLITIET
Additional information can be obtained from
the abovementioned address:  
Tenders or requests to participate must be submitted
Tenders or requests to participate must be submitted
to the abovementioned address
I.4)

Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)

Main activity

Public order and safety

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title

Likposer og plastflak
Reference number:  21/5613
II.1.2)

Main CPV code

33922000  -  Cadaver transport bags
II.1.3)

Type of contract

Supplies
II.1.4)

Short description

Anskaffelsen omfatter likposer og plastflak til Politiet, Sysselmannen på Svalbard og Forsvaret.
Kontraktsverdien er estimert til ca. NOK 30,5 millioner hvor ca. NOK 22,5 millioner av dette estimatet gjelder Forsvarets opsjoner. Dette er beskrevet i Regler for konkurransen pkt. 1.2 jf. pkt. 2.2 og i Spesielle avtalevilkår.
II.1.5)

Estimated total value

Value excluding VAT: 30500000.00  NOK
II.1.6)

Information about lots

This contract is divided into lots: no
II.2)

Description

II.2.2)

Additional CPV code(s)

19520000  -  Plastic products
35200000  -  Police equipment
II.2.3)

Place of performance

NUTS code:  NO -  NORGE
Location: whole Norway
Main site or place of performance:  
JAREN
II.2.4)

Description of the procurement

Anskaffelsen omfatter likposer og plastflak til Politiet, Sysselmannen på Svalbard og Forsvaret. Se konkurransegrunnlaget for nærmere beskrivelse.
II.2.5)

Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)

Estimated value

Value excluding VAT: 30500000.00  NOK
II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:  
Avtaleperioden er på 2 år med opsjon på forlengelse med 1 + 1 år slik at total
mulig avtalelengde blir 4 år.
II.2.10)

Information about variants

Variants will be accepted: no
II.2.11)

Information about options

Options: yes
Description of options:
Forlengelse av avtalens varighet: Avtaleperioden er på 2 år med opsjon på
forlengelse med 1 + 1 år slik at total mulig avtalelengde blir 4 år.
Forsvaret har opsjoner på utvidelse av volum. Se konkurransegrunnlaget for nærmere beskrivelse.
II.2.13)

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:  Leverandøren skal være registrert i et
foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren
er etablert.
Dokumentasjonskrav:
- Norske selskaper: Firmaattest
- Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i
foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren
er etablert.
III.1.2)

Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:  
Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne utføre kontrakten.
Dokumentasjonskrav:
Kredittvurdering som baserer seg på siste kjente regnskapstall. Ratingen skal være utført av kredittopplysningsvirksomhet som har konsesjon til å drive slik virksomhet. Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved å fremlegge ethvert annet dokument som oppdragsgiver anser egnet.
Minimum level(s) of standards possibly required:  
Kredittverdighet uten krav til sikkerhetsstillelse vil være tilstrekkelig til å oppfylle kravet.
III.1.3)

Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:  
A. Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag.
B. Leverandøren skal ha et godt og velfungerende kvalitetssikrings- og styringssystem for ytelsen som skal leveres.
C. Leverandøren skal ha et miljøledelsessystem.
Minimum level(s) of standards possibly required:  
Dokumentasjonskrav:
A. Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante/sammenlignbare oppdrag i løpet av de siste 3 årene. Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post.) Det er leverandørens ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen. Leverandøren kan dokumentere erfaringen ved å vise til kompetanse til personell han råder over og kan benytte til dette oppdraget, selv om erfaringen er opparbeidet mens personellet har utført tjeneste for en annen leverandør.
B. Leverandøren skal levere dokumentasjon av sitt kvalitetssikring- og styringssystem. Følgende dokumentasjon aksepteres: Attest for firmaets kvalitetssikring-/styringssystem utstedt av uavhengige organer som bekrefter at leverandøren oppfyller kvalitetssikringsstandarder etter ISO 9001 eller tilsvarende, eller en beskrivelse som minimum omfatter firmaets prosedyrer/rutiner for: Avviks- og reklamasjonsbehandling,
godkjenning av underleverandører og prosessen fra mottak og registrering av bestillinger, og frem til levering hos kunde har skjedd.
C. Leverandøren skal levere dokumentasjon av sitt miljøledelsessystem. Følgende dokumentasjon aksepteres: Gyldig attester/sertifikat utstedt av uavhengige organ (eks. ISO 14001, EMAS, Miljøfyrtårn eller tilsvarende), eller en beskrivelse av leverandørens eget miljøledelsessystem. Beskrivelsen skal minimum omfatte miljømål og miljøpolicy.
III.2)

Conditions related to the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure

Open procedure
IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement : yes
IV.2)

Administrative information

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date:  27/05/2021
Local time:  12:00
IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Danish, English, Norwegian, Swedish
IV.2.7)

Conditions for opening of tenders

Date:  27/05/2021
Local time:  12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence

This is a recurrent procurement:  no
VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body

Oslo tingrett
Postboks 2106 Vika
Oslo
0125
NO
Telephone: +47 22035200

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

Oslo tingrett
Postboks 2106 Vika
Oslo
0125
NO
Telephone: +47 22035200

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

Politiets Fellestjenester (PFT)
Jaren
2714
NO