02.Contract notice

Information

Published

Date of dispatch of this notice: 26/01/2022

Expire date: 01/03/2022

External Reference: 2022-398156

TED Reference: 2022/S 021-053517

02.Contract notice

Classic sector

Call for competition

TED notice

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses

Kultur- og likestillingsdepartementet
972 417 866
Postboks 8030 Dep
OSLO
0030
NO
Contact person: Håvard Bjerke
Telephone: +47 22249090
NUTS code:  NO081 -  Oslo
County: Oslo, Municipality: Oslo
Internet address(es):
I.3)

Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=322117&B=DFO
Additional information can be obtained from
the abovementioned address:  
Tenders or requests to participate must be submitted
Tenders or requests to participate must be submitted
to the abovementioned address
I.4)

Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)

Main activity

General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title

Utredning av Den kulturelle skolesekken og evaluering av Kulturtanken
Reference number:  21/5077
II.1.2)

Main CPV code

73000000  -  Research and development services and related consultancy services
II.1.3)

Type of contract

Services
II.1.4)

Short description

Kulturdepartementet vil, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, gjennomføre en utredning av Den kulturelle skolesekken som skal belyse virkemidler og tiltak for å nå de nasjonale målene for ordningen. Forskningsoppdraget omfatter en utredning bestående av en kartlegging av Den kulturelle skolesekken og en evaluering av Kulturtanken. Utredningen skal danne grunnlag for videre utvikling av det nasjonale kulturtilbudet for barn og unge.
II.1.5)

Estimated total value

Value excluding VAT: 2000000.00  NOK
II.1.6)

Information about lots

This contract is divided into lots: no
II.2)

Description

II.2.2)

Additional CPV code(s)

73200000  -  Research and development consultancy services
73210000  -  Research consultancy services
73220000  -  Development consultancy services
II.2.3)

Place of performance

NUTS code:  NO081 -  Oslo
County: Oslo, Municipality: Oslo
II.2.4)

Description of the procurement

Kulturdepartementet vil, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, gjennomføre en utredning av Den kulturelle skolesekken som skal belyse virkemidler og tiltak for å nå de nasjonale målene for ordningen. Forskningsoppdraget omfatter en utredning bestående av en kartlegging av Den kulturelle skolesekken og en evaluering av Kulturtanken. Utredningen skal danne grunnlag for videre utvikling av det nasjonale kulturtilbudet for barn og unge.
II.2.5)

Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)

Estimated value

Value excluding VAT: 2000000.00  NOK
II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)

Information about variants

Variants will be accepted: no
II.2.11)

Information about options

Options: no
II.2.13)

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:  Krav: Leverandør skal være et lovlig etablert foretak.
Dokumentasjon:
Norske foretak: Firmaattest eller utskrift fra Enhetsregisteret for ikke registreringspliktige enkeltpersonsforetak
Utenlandske selskaper: Bekreftelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert. Bekreftelsen kan leveres skriftlig eller ved henvisning til BRIS.
III.1.2)

Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:  
Krav: Betalte skatter og avgifter.
Dokumentasjon:
Attest, ikke eldre enn 6 måneder, som bekrefter at leverandør har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og MVA. Attesten bestilles og hentes ut i Altinn ved å bruke egen lenke på skatteetaten.no. Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske.
Krav: Leverandøren må kunne vise til tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å gjennomføre leveransen, hvor bl.a. kredittverdig uten krav til sikkerhetsstillelse vil være tilstrekkelig.
Dokumentasjon:
Kredittvurdering med nøkkeltall fra anerkjent kredittvurderingsselskap, eller annen dokumentasjon på at kravet er oppfylt.
III.1.3)

Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:  
Krav: Leverandøren må ha tilstrekkelig evne og erfaring til å kunne gjennomføre leveransen.
Dokumentasjon: En beskrivelse av leverandørens inntil tre mest relevante oppdrag de tre siste årene, sammen med opplysninger om kontraktenes verdi, tidspunktet for levering eller utførelse og navn på mottaker. Med relevante oppdrag menes oppdrag som berører kultursektoren og utdanningssektoren. Leverandøren er selv ansvarlig for at beskrivelsen er av en slik art at den dokumenterer at kravet er oppfylt.
III.2)

Conditions related to the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure

Open procedure
IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement : yes
IV.2)

Administrative information

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date:  01/03/2022
Local time:  12:00
IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Norwegian
IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until:  31/05/2022
IV.2.7)

Conditions for opening of tenders

Date:  01/03/2022
Local time:  12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence

This is a recurrent procurement:  no
VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body

Oslo Tingrett
Postboks 2106 Vika
Oslo
0125
NO
Telephone: +47 22035200
Internet address: (URL) http://www.domstol.no/otir

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

Oslo Tingrett
Oslo
NO

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

Kultur- og likestillingsdepartementet
Oslo
NO