Works

Information

Published

Date of dispatch of this notice: 12/09/2022

Expire date: 07/10/2022

External Reference: 0277-307284

Works

Bygge- og anlægsopgaver

Kontaktinformation

Navn, adresse og kontaktpunkter

Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg DK

Telefon: +45 55363636

Internet adresse

Url: http://www.vordingborg.dk
E-mail: KSJ@vordingborg.dk

Modtager

Knud Steen Jørgensen

Udbud information

Udbuds Id: 0277-307284
Titel: - Drift og vedligehold samt fornyelse af vejbelysning og signalanlæg Vordingborg Kommune
Dato for annoncering: 12-09-2022 14:00
Udbudstype: Udbud under tærskelværdierne

Udbudsform: Offentlig licitation
Anmodningsfrist/tilbudsfrist: 07-10-2022 12:00

Tildelingskriterier: Laveste pris

Kontrakt information

Kontrakt detaljer

Opgavetype: Bygge- og anlægsarbejderne
Beskrivelse af konktrakten:

Vordingborg Kommune ønsker at udbyde drift og vedligehold samt fornyelse af kommunens udendørs belysningsanlæg og signalanlæg.
Driftsopgaven for belysning drejer sig om ca. 6.800 lyspunkter. Driftsopgaven for signalanlæg omfatter 17 anlæg.
Det samlede budget (drift og vedligehold samt fornyelse og ny anlæg) forventes fra 2023 årligt at blive ca. 3,8 mio. kr., heraf bruges en del til bygherreindkøb af belysningsarmaturer.
Tilbudslisten sum for fornyelse afspejler ikke ovenfor nævnte beløb, hvilket skyldes at der ikke er udarbejdet en fornyelsesplan for de kommende år.
Kommunen udbyder opgaven samlet i én kontrakt, og de ønsker én samarbejdspartner med forventning om at de administrative omkostninger reduceres.

Nuts

DK022

Hovedgenstand

45316000

Yderligere genstand(e)
  • 34993000
  • 34996100
  • 50232100

Kontrakt myndighed information

Myndighedstype: Kommuner

Navn, adresse og kontaktpunkter

Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg DK

Telefon: +45 21490438

Internet adresse

Url: http://www.vordingborg.dk
E-mail: upra@vordingborg.dk

Kontaktperson

Beskrivelse: Knud Steen Jørgensen
Telefon: +45 55363636
E-mail: KSJ@vordingborg.dk

Kontrakt forskellige informationer

Vedhæftede URL-adresser: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/341041