Minor contracts

Information

Published

Date of dispatch of this notice: 01/11/2022

Expire date: 01/12/2022

External Reference: 0277-310835

Minor contracts

Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse

Kontaktinformation

Navn, adresse og kontaktpunkter

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens DK

Telefon: +45 64747420

Internet adresse

Url: https://www.assens.dk/
E-mail: jutfa@assens.dk

Modtager

Julia Fakkenor

Udbud information

Udbuds Id: 0277-310835
Titel: 22/17696 - Tilbudsindhentning vedrørende høretekniske hjælpemidler
Dato for annoncering: 01-11-2022 08:00
Udbudstype: Udbud under tærskelværdierne

Udbudsform: Andre
Anmodningsfrist/tilbudsfrist: 01-12-2022 12:00

Tildelingskriterier: Pris

Kontrakt information

Kontrakt detaljer

Opgavetype: Mikset
Beskrivelse af konktrakten:

Opgaven udbydes som en rammeaftale med en leverandør med kontraktstart den 01.01.23. Aftalen løber i 4 år med mulighed for opsigelse efter 2 år. 

Ordregiver forpligter sig i denne periode til at købe samt anvende de tilbudte produkter og tjenesteydelser hos den vindende tilbudsgiver. Såfremt denne ikke kan dække et specifikt behov, forbeholder ordregiver sig retten til at tilkøbe dette til anden side.

Det samlede forbrug af produkter omfattet af tilbuddet udgør på årsbasis cirka 275.000 danske kroner ekskl. moms. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for ordregiver. Leverandøren kan under ingen omstændigheder opsige aftalen, kræve erstatning eller lignende, såfremt aftalen ikke udnyttes 100 % af ordregiver.

Nuts

DK031

Hovedgenstand

33196100

Yderligere genstand(e)
  • 32552160
  • 33185100
  • 33196200

Kontrakt myndighed information

Myndighedstype: Kommuner

Navn, adresse og kontaktpunkter

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens DK

Telefon: +45 30577502

Internet adresse

Url: https://www.assens.dk/
E-mail: jutfa@assens.dk

Kontaktperson

Beskrivelse: Julia Fakkenor
Telefon: +45 64747420
E-mail: jutfa@assens.dk

Kontrakt forskellige informationer

Vedhæftede URL-adresser: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/344805