03. Contract award notice

Information

Published

Date of dispatch of this notice: 07/11/2022

External Reference: 2022-927666

TED Reference: 2022/S 218-622676

03. Contract award notice

Classic sector

Contract award notice

TED notice

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses

Risør kommune
964 977 402
Postboks 158
Risør
4952
NO
Contact person: Jonas Leyre Amstrup
Telephone: +47 97512929
NUTS code:  NO092 -  Agder
County: Agder, Municipality: Risør
Internet address(es):
Main address: www.risor.kommune.no

Risør kirkelige fellesråd
976992008
Postboks 297
Risør
4950
NO
Contact person: Jonas Leyre Amstrup
Telephone: +47 97512929
NUTS code:  NO092 -  Agder
County: Agder, Municipality: Risør
Internet address(es):
Main address: www.risor.kirken.no

I.2)

Joint procurement

The contract involves joint procurement
I.4)

Type of the contracting authority

Regional or local authority
I.5)

Main activity

General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title

Rammeavtaler håndverkertjenester
Reference number:  21/5537
II.1.2)

Main CPV code

50700000  -  Repair and maintenance services of building installations
II.1.3)

Type of contract

Services
II.1.4)

Short description

Anskaffelsen skal dekke oppdragsgivers behov for følgende tjenester: Elektriker-, rørlegger-, tømrer-, blikk- og ventilasjons-, maler- og gulvlegger- og murertjenester.
Anskaffelsens innhold er tjenester som beskrevet ovenfor og vil omfatte reparasjoner, vedlikehold, ombygninger og nybygg. I tilknytning til arbeidene vil det også inngå materialer som trengs til de ulike operasjoner. Service av maskiner og anlegg vil det også være aktuelt å gjøre å utføre på rammeavtalen. Herunder sprinkleranlegg.
Unntak vil gjelde i de tilfeller oppdragsgiveren selv fremskaffer varer/materialer til arbeidet, for eksempel utstyr fra eget lager eller materiell gjennom eksisterende varerammeavtale.
Avtalen omfatter også mindre tilstøtende arbeider og arbeid som hører naturlig under fagområdet.
II.1.6)

Information about lots

This contract is divided into lots: yes
II.1.7)

Total value of the procurement

Value excluding VAT:  72000000.00  NOK
II.2)

Description

II.2.1)

Title

Rammeavtale elektrikertjenester
Lot No:  1
II.2.2)

Additional CPV code(s)

45315100  -  Electrical engineering installation works
50700000  -  Repair and maintenance services of building installations
II.2.3)

Place of performance

NUTS code:  NO092 -  Agder
County: Agder, Municipality: Risør
Main site or place of performance:  
Risør kommune
II.2.4)

Description of the procurement

Anskaffelsen skal dekke oppdragsgivers behov for følgende tjenester: Elektrikertjenester.
Anskaffelsens innhold er vil omfatte reparasjoner, vedlikehold, ombygninger og nybygg. I tilknytning til arbeidene vil det også inngå materialer som trengs til de ulike operasjoner. Service av maskiner og anlegg vil det også være aktuelt å gjøre å utføre på rammeavtalen.
Unntak vil gjelde i de tilfeller oppdragsgiveren selv fremskaffer varer/materialer til arbeidet, for eksempel utstyr fra eget lager eller materiell gjennom eksisterende varerammeavtale.
Avtalen omfatter også mindre tilstøtende arbeider og arbeid som hører naturlig under fagområdet.
II.2.5)

Award criteria

Criteria below
Price
II.2.11)

Information about options

Options: no
II.2.13)

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2)

Description

II.2.1)

Title

Rammeavtale rørleggertjenester
Lot No:  2
II.2.2)

Additional CPV code(s)

45231113  -  Pipeline relaying works
71321300  -  Plumbing consultancy services
76410000  -  Well-casing and tubing services
76480000  -  Tubing services
50700000  -  Repair and maintenance services of building installations
II.2.3)

Place of performance

NUTS code:  NO092 -  Agder
County: Agder, Municipality: Risør
Main site or place of performance:  
Risør kommune
II.2.4)

Description of the procurement

Anskaffelsen skal dekke oppdragsgivers behov for følgende tjenester: Rørleggertjenester.
Anskaffelsens innhold er vil omfatte reparasjoner, vedlikehold, ombygninger og nybygg. I tilknytning til arbeidene vil det også inngå materialer som trengs til de ulike operasjoner. Service av maskiner og anlegg vil det også være aktuelt å gjøre å utføre på rammeavtalen. Herunder sprinkleranlegg.
Unntak vil gjelde i de tilfeller oppdragsgiveren selv fremskaffer varer/materialer til arbeidet, for eksempel utstyr fra eget lager eller materiell gjennom eksisterende varerammeavtale.
Avtalen omfatter også mindre tilstøtende arbeider og arbeid som hører naturlig under fagområdet.
II.2.5)

Award criteria

Criteria below
Price
II.2.11)

Information about options

Options: no
II.2.13)

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2)

Description

II.2.1)

Title

Rammeavtale tømrer-/snekkertjenester
Lot No:  3
II.2.2)

Additional CPV code(s)

45422000  -  Carpentry installation work
44112210  -  Solid flooring
45430000  -  Floor and wall covering work
45432000  -  Floor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work
45432113  -  Parquet flooring
45432114  -  Wood flooring work
45432120  -  False floor installation work
50700000  -  Repair and maintenance services of building installations
II.2.3)

Place of performance

NUTS code:  NO092 -  Agder
County: Agder, Municipality: Risør
Main site or place of performance:  
Risør kommune
II.2.4)

Description of the procurement

Anskaffelsen skal dekke oppdragsgivers behov for følgende tjenester: Tømrertjenester
Anskaffelsens innhold er tjenester som beskrevet ovenfor og vil omfatte reparasjoner, vedlikehold, ombygninger og nybygg. I tilknytning til arbeidene vil det også inngå materialer som trengs til de ulike operasjoner. Service av maskiner og anlegg vil det også være aktuelt å gjøre å utføre på rammeavtalen.
Unntak vil gjelde i de tilfeller oppdragsgiveren selv fremskaffer varer/materialer til arbeidet, for eksempel utstyr fra eget lager eller materiell gjennom eksisterende varerammeavtale.
Avtalen omfatter også mindre tilstøtende arbeider og arbeid som hører naturlig under fagområdet.
II.2.5)

Award criteria

Criteria below
Price
II.2.11)

Information about options

Options: no
II.2.13)

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2)

Description

II.2.1)

Title

Rammeavtale blikk- og ventilasjonstjenester
Lot No:  4
II.2.2)

Additional CPV code(s)

45330000  -  Plumbing and sanitary works
45332000  -  Plumbing and drain-laying work
45331000  -  Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45331200  -  Ventilation and air-conditioning installation work
45331210  -  Ventilation installation work
45331211  -  Outdoor ventilation installation work
71315410  -  Inspection of ventilation system
71321400  -  Ventilation consultancy services
50700000  -  Repair and maintenance services of building installations
II.2.3)

Place of performance

NUTS code:  NO092 -  Agder
County: Agder, Municipality: Risør
Main site or place of performance:  
Risør kommune
II.2.4)

Description of the procurement

Anskaffelsen skal dekke oppdragsgivers behov for følgende tjenester: Blikk- og ventilasjonstjenester
Anskaffelsens innhold er tjenester som beskrevet ovenfor og vil omfatte reparasjoner, vedlikehold, ombygninger og nybygg. I tilknytning til arbeidene vil det også inngå materialer som trengs til de ulike operasjoner. Service av maskiner og anlegg vil det også være aktuelt å gjøre å utføre på rammeavtalen.
Unntak vil gjelde i de tilfeller oppdragsgiveren selv fremskaffer varer/materialer til arbeidet, for eksempel utstyr fra eget lager eller materiell gjennom eksisterende varerammeavtale.
Avtalen omfatter også mindre tilstøtende arbeider og arbeid som hører naturlig under fagområdet.
II.2.5)

Award criteria

Criteria below
Price
II.2.11)

Information about options

Options: no
II.2.13)

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2)

Description

II.2.1)

Title

Rammeavtale murertjenester
Lot No:  6
II.2.2)

Additional CPV code(s)

45262500  -  Masonry and bricklaying work
45262520  -  Bricklaying work
45262620  -  Supporting walls
50700000  -  Repair and maintenance services of building installations
II.2.3)

Place of performance

NUTS code:  NO092 -  Agder
County: Agder, Municipality: Risør
Main site or place of performance:  
Risør kommune
II.2.4)

Description of the procurement

Anskaffelsen skal dekke oppdragsgivers behov for følgende tjenester: Murertjenester
Anskaffelsens innhold er tjenester som beskrevet ovenfor og vil omfatte reparasjoner, vedlikehold, ombygninger og nybygg. I tilknytning til arbeidene vil det også inngå materialer som trengs til de ulike operasjoner.
Unntak vil gjelde i de tilfeller oppdragsgiveren selv fremskaffer varer/materialer til arbeidet, for eksempel utstyr fra eget lager eller materiell gjennom eksisterende varerammeavtale.
Avtalen omfatter også mindre tilstøtende arbeider og arbeid som hører naturlig under fagområdet.
II.2.5)

Award criteria

Criteria below
Price
II.2.11)

Information about options

Options: no
II.2.13)

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure

Open procedure
IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement : yes
IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: 2022/S 062-164622
Notice number in Doffin: 2022-329577

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Lot No: 1, 4 og 6

Title: Rammeavtaler håndverkertjenester

A contract/lot is awarded: yes
V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract

09/06/2022
V.2.2)

Information about tenders

Number of tenders received:  12
Number of tenders received by electronic means:  12
The contract has been awarded to a group of economic operators :  no
V.2.3)

Name and address of the contractor

RA1 Bygg AS
979 555 660
Asdal 1
Bjorbekk
4824
NO
Telephone: +47 40402969
NUTS code:  NO092 -  Agder
County: Agder, Municipality: Risør

The contractor is an SME : yes
V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)

Initial estimated total value of the contract/lot:  24000000.00  NOK
Total value of the contract/lot:  24000000.00  NOK

Section V: Award of contract

Contract No: 2

Lot No: 2

Title: Rammeavtaler håndverkertjenester

A contract/lot is awarded: yes
V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract

09/06/2022
V.2.2)

Information about tenders

Number of tenders received:  12
Number of tenders received by electronic means:  12
The contract has been awarded to a group of economic operators :  no
V.2.3)

Name and address of the contractor

Egeland Rør
987760605
Nye teglverksvei 23
Kristiansand
4688
NO
Telephone: +47 97881950
NUTS code:  NO092 -  Agder
County: Agder, Municipality: Risør

The contractor is an SME : no
V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)

Initial estimated total value of the contract/lot:  11200000.00  NOK
Total value of the contract/lot:  11200000.00  NOK

Section V: Award of contract

Contract No: 3

Lot No: 1

Title: Rammeavtaler håndverkertjenester

A contract/lot is awarded: yes
V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract

15/06/2022
V.2.2)

Information about tenders

Number of tenders received:  12
Number of tenders received by electronic means:  12
The contract has been awarded to a group of economic operators :  no
V.2.3)

Name and address of the contractor

ELEKTRO SKAGERRAK AS
ELEKTRO SKAGERRAK AS
GRØNNINGVEIEN 37A
RISØR
4950
NO
NUTS code:  NO092 -  Agder
County: Agder, Municipality: Risør

The contractor is an SME : yes
V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)

Initial estimated total value of the contract/lot:  32000000.00  NOK
Total value of the contract/lot:  32000000.00  NOK

Section V: Award of contract

Contract No: 4

Lot No: 2

Title: Rammeavtaler håndverkertjenester

A contract/lot is awarded: yes
V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract

11/06/2022
V.2.2)

Information about tenders

Number of tenders received:  12
Number of tenders received by electronic means:  12
The contract has been awarded to a group of economic operators :  no
V.2.3)

Name and address of the contractor

Erling Olsen AS
955675932
Industriveien 13
TVEDESTRAND
4900
NO
NUTS code:  NO092 -  Agder
County: Agder, Municipality: Risør

The contractor is an SME : yes
V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)

Initial estimated total value of the contract/lot:  11200000.00  NOK
Total value of the contract/lot:  11200000.00  NOK

Section V: Award of contract

Contract No: 5

Lot No: 4

Title: Rammeavtaler håndverkertjenester

A contract/lot is awarded: yes
V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract

15/06/2022
V.2.2)

Information about tenders

Number of tenders received:  12
Number of tenders received by electronic means:  12
The contract has been awarded to a group of economic operators :  no
V.2.3)

Name and address of the contractor

Flow Bredesen Klima AS
Flow Bredesen Klima AS
Strømsbusletta 4
Arendal
4847
NO
NUTS code:  NO092 -  Agder
County: Agder, Municipality: Risør

The contractor is an SME : yes
V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)

Initial estimated total value of the contract/lot:  7200000.00  NOK
Total value of the contract/lot:  7200000.00  NOK

Section V: Award of contract

Contract No: 7

Lot No: 3 og 6

Title: Rammeavtaler håndverkertjenester

A contract/lot is awarded: yes
V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract

10/06/2022
V.2.2)

Information about tenders

Number of tenders received:  12
Number of tenders received by electronic means:  12
The contract has been awarded to a group of economic operators :  no
V.2.3)

Name and address of the contractor

Lindal Entreprenør AS
996 154 580
Porsveien 2
Akland
4994
NO
Telephone: +47 90970100
NUTS code:  NO092 -  Agder
County: Agder, Municipality: Risør

The contractor is an SME : no
V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)

Initial estimated total value of the contract/lot:  2400000.00  NOK
Total value of the contract/lot:  2400000.00  NOK

Section V: Award of contract

Contract No: 8

Lot No: 3

Title: Rammeavtaler håndverkertjenester

A contract/lot is awarded: yes
V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract

11/06/2022
V.2.2)

Information about tenders

Number of tenders received:  12
Number of tenders received by electronic means:  12
The contract has been awarded to a group of economic operators :  no
V.2.3)

Name and address of the contractor

M.sivertsenbygg A/S
986998705
furumoveien 22
Risør
4950
NO
NUTS code:  NO092 -  Agder
County: Agder, Municipality: Risør

The contractor is an SME : yes
V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)

Initial estimated total value of the contract/lot:  24000000.00  NOK
Total value of the contract/lot:  24000000.00  NOK

Section V: Award of contract

Contract No: 9

Lot No: 2

Title: Rammeavtaler håndverkertjenester

A contract/lot is awarded: yes
V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract

15/06/2022
V.2.2)

Information about tenders

Number of tenders received:  12
Number of tenders received by electronic means:  12
The contract has been awarded to a group of economic operators :  no
V.2.3)

Name and address of the contractor

Paulsen & Sønn As
853979082
Hasdalgata 20
Risør
4950
NO
NUTS code:  NO092 -  Agder
County: Agder, Municipality: Risør

The contractor is an SME : yes
V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)

Initial estimated total value of the contract/lot:  11200000.00  NOK
Total value of the contract/lot:  11200000.00  NOK

Section V: Award of contract

Contract No: 10

Lot No: 4

Title: Rammeavtaler håndverkertjenester

A contract/lot is awarded: yes
V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract

15/06/2022
V.2.2)

Information about tenders

Number of tenders received:  12
Number of tenders received by electronic means:  12
The contract has been awarded to a group of economic operators :  no
V.2.3)

Name and address of the contractor

Ventec AS
957698085
Reddalsveien 15
Grimstad
4886
NO
E-mail: sb@ventec.as
NUTS code:  NO092 -  Agder
County: Agder, Municipality: Risør

The contractor is an SME : no
V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)

Initial estimated total value of the contract/lot:  2400000.00  NOK
Total value of the contract/lot:  2400000.00  NOK

Section VI: Complementary information

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body

Kristiansand Tingrett
Postboks 63
Kristiansand
4661
NO
Telephone: +47 38176300