Supplies Services

Information

Published

Date of dispatch of this notice: 25/01/2023

Expire date: 24/02/2023

External Reference: 0277-317009

Supplies Services

Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse

Kontaktinformation

Navn, adresse og kontaktpunkter

Haderslev Kommune
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev DK

Telefon: +45 21621870

Internet adresse

Url: https://www.haderslev.dk/
E-mail: mare@haderslev.dk

Modtager

Majbritt Frødstrup

Udbud information

Udbuds Id: 0277-317009
Titel: 21/569 - Indhentning af tilbud på koncessionsaftale om opførelse, drift og service af offentligt tilgængelige ladepunkter i Haderslev Kommune
Dato for annoncering: 25-01-2023 15:00
Udbudstype: Udbud under tærskelværdierne

Udbudsform: Andre
Anmodningsfrist/tilbudsfrist: 24-02-2023 12:00

Udvælgelseskriterier:

teknisk og faglig formåen. 
Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:
Tilbudsgivere skal kunne levere referencer på minimum 2 lignede opgaver. Opgaverne, der refereres til, skal have en størrelsesorden og en kompleksitet, der minimum matcher de opgaver der afgives tilbud på.  Haderslev Kommune foretager vurderingen af om de fremsendte referencer lever op til ovenstående. 
Der skal indsendes en udfyldt og underskrevet referenceliste. Udbudsbilag D.

Tildelingskriterier: Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Kriterie vægtning: Haderslev Kommunes indtægt 60 % - Antal ladepunkter 30 % - heraf antal lynladere 10%

Kontrakt information

Kontrakt detaljer

Opgavetype: Mikset
Beskrivelse af konktrakten:

OBS 6 delaftaler.
Værdien er  et estimat af hver delaftale 
Formålet med indhentning af tilbud er at få etableret mindst det antal ladepunkter, som Haderslev Kommune er forpligtet til i henhold til Ladestanderbekendtgørelsen (BKG 2020-03-05 nr. 181), og samtidig sikre et geografisk bredt funderet ladenetværk i kommunen.
Ladepunkterne skal være offentligt tilgængelige, og der søges en ladeoperatør til at forestå opsætning, installation og drift af disse.
Haderslev Kommune udbyder derfor en koncession på opsætning, installation og drift af forventeligt mindst 73 ladepunkter i Haderslev Kommune.

Nuts

DK032

Hovedgenstand

31000000

Yderligere genstand(e)
  • 31158100

Kontrakt myndighed information

Myndighedstype: Kommuner

Navn, adresse og kontaktpunkter

Haderslev Kommune
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev DK

Telefon: +45 74340135

Internet adresse

Url: https://www.haderslev.dk/
E-mail: cap@haderslev.dk

Kontaktperson

Beskrivelse: Majbritt Frødstrup
Telefon: +45 21621870
E-mail: mare@haderslev.dk

Kontrakt forskellige informationer

Rettet kommentarer:

værdi af delaftale 1.2.3.4 og 6 estimeres til 2.302.116
Værdi af delaftale 4 estimeres til 2.493.959

Vedhæftede URL-adresser: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/351357