Minor contracts

Information

Published

Date of dispatch of this notice: 25/10/2023

Expire date: 27/11/2023

External Reference: 0277-348294

Minor contracts

Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse

Kontaktinformation

Navn, adresse og kontaktpunkter

Ringsted Kommune
Sct.Bendtsgade 1
4100 Ringsted DK

Telefon: +45 57627244

Internet adresse

Url: https://ringsted.dk
E-mail: elsim@ringsted.dk

Modtager

Elisabeth Simonsen

Udbud information

Udbuds Id: 0277-348294
Titel: - Fodbehandling - Udvidet helbredstillæg
Dato for annoncering: 25-10-2023 15:00
Udbudstype: Udbud under tærskelværdierne

Udbudsform: Andre
Anmodningsfrist/tilbudsfrist: 27-11-2023 12:00

Tildelingskriterier: Pris

Kontrakt information

Kontrakt detaljer

Opgavetype: Tjenesteydelser
Beskrivelse af konktrakten:

Ringsted Kommune ønsker at indgå prisaftale vedr. fodbehandling i Ringsted Kommune. 

Formålet med prisaftalen er at skabe et grundlag for kommunens beregning af udvidet helbredstillæg, som Kommunen yder til folkepensionister og førtidspensionister til dækning af udgiften til nødvendig og vedvarende fodbehandling efter Lov om Social Pension § 14 a stk. 4 samt Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 18, stk. 4.


Nuts

DK022

Hovedgenstand

85140000

Yderligere genstand(e)
  • 85100000

Kontrakt myndighed information

Myndighedstype: Kommuner

Navn, adresse og kontaktpunkter

Ringsted Kommune
Sct.Bendtsgade 1
4100 Ringsted DK

Telefon: +45 57627244

Internet adresse

Url: https://ringsted.dk
E-mail: elsim@ringsted.dk

Kontaktperson

Beskrivelse: Elisabeth Simonsen
Telefon: +45 57627244
E-mail: elsim@ringsted.dk

Kontrakt forskellige informationer

Vedhæftede URL-adresser: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/383805