Public company profile

Company information

Name and description

Statens Serum Institut
Department:
Organisation no (or VAT): 46837428
Statens Serum Institut (SSI) er en statsvirksomhed under Sundhedsministeriet. I 120 år har SSI's hovedopgave været at sikre beredskabet over for smitsomme sygdomme og medfødte lidelser. Opgaverne er løbende blevet udvidet, og SSI er i dag en international forsknings-, produktions- og serviceorganisation.

Contact information

Artillerivej 5
2300
København S
Denmark

Contact person

Charlott Brygger Røgild
+45 32683268
Statens Serum Institut

Public documents

External links


Contracting authority profile

Sector:
  • General procurement
Type of the contracting authority:
- in case of a notice published by a contracting authority
  • Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
Main activity
- in case of a notice published by a contracting authority
  • Health

Procedures for appeal

Service from which information about the lodging of appeals may be obtained:
Organisation name
Klagenævnet for Udbud
Street Address
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Post code, City
8800, Viborg
Country
Denmark
Phone
+45 35291000
E-mail
klfu@naevneneshus.dk
Internet address (URL)
https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
Body responsible for mediation procedures: