Public company profile

Company information

Name and description

Naturstyrelsen
Department:
Organisation no (or VAT): 33157274
Naturstyrelsen er en styrelse i Miljøministeriet og varetager opgaver i skove, naturområder og langs kysterne i Danmark. Naturstyrelsen forvalter cirka 200.000 hektar statslige skove og naturområder, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturområder. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og er myndighed for 7.300 km kyst og 103.000 km2 søterritorium.

Contact information

Førstballevej 2
7183
Randbøl
Denmark

Contact person

Dennis Robertson
+45 72543182
Naturstyrelsen

Public documents

External links


Contracting authority profile

Sector:
  • General procurement
Type of the contracting authority:
- in case of a notice published by a contracting authority
  • Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
Main activity
- in case of a notice published by a contracting authority
  • General public services
  • Environment

Procedures for appeal

Service from which information about the lodging of appeals may be obtained:
Organisation name
Klagenævnet for Udbud
Street Address
Nævnenes Hus, Tolboden 2
Post code, City
8800, Viborg
Country
Denmark
Phone
+45 72405600
E-mail
klfu@naevneneshus.dk
Internet address (URL)
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Body responsible for mediation procedures: