Public company profile

Company information

Name and description

Direktoratet for Kriminalforsorgen
Department:
Organisation no (or VAT): 53383211
Kriminalforsorgen driver de danske fængsler og arresthuse og fører tilsyn med dømte uden for fængslerne. Kriminalforsorgen fuldbyrder straf og medvirker til at begrænse kriminalitet. Kriminalforsorgen bidrager til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund. Kriminalforsorgens vigtigste opgaver er at drive landets fængsler og arresthuse, føre tilsyn med dømte på fri fod og deltage i kriminalitetsforebyggende arbejde. Det gør vi i et tæt samarbejde med domstolene, anklagemyndigheden og politiet.

Contact information

Strandgade 100
1401
København K
Denmark

Contact person

Carsten Bod
+45 72554371
Direktoratet for Kriminalforsorgen

Public documents

External links


Contracting authority profile

Type of the contracting authority:
- in case of a notice published by a contracting authority
  • Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
Main activity
- in case of a notice published by a contracting authority
  • Public order and safety

Procedures for appeal

Service from which information about the lodging of appeals may be obtained:
Organisation name
Klagenævnet for Udbud
Organisation number
37795526
Street Address
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Post code, City
8800, Viborg
Country
Denmark
Phone
+45 72405600
E-mail
klfu@naevneneshus.dk
Internet address (URL)
https://klfu.naevneneshus.dk/
Body responsible for mediation procedures:
Country
Denmark