Ongoing public tenders

Filters

In this page you can search for RFTs published within Eu-Supply CTM. Click on the RFT name to view the details of the RFT.Use the filters to make a specific search, there are more search options below the down arrow.

Date Filter

Public RFTs

RFT Id Reference Name Date of publication Response deadline (CET) Process Contracting authorities Countries
217090 Veiledende kunngjøring - rammeavtale konsulentbistand (helse) 12/07/2019 29/08/2019 12:00 Veiledende kunngjøring OFA - Konkurranseportal Norway
215436 19/1506 Følgeevaluering Bedre tverrfaglig innsats 11/07/2019 13/09/2019 12:00 0.0 KGV light under EØS-terskelverdiene Lyngdal kommune Norway
216844 19/06230 Renovasjon - rammeavtale innsamling av avfall for Vest-Agder fylkeskommune 11/07/2019 02/09/2019 12:00 2.Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdiene OFA - Konkurranseportal Norway
216651 Brøyteroder 1,2,3,5 og 6 for Arendal Eiendom KF 06/07/2019 19/08/2019 15:00 2.Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdiene OFA - Konkurranseportal Norway
216812 ETD - Ny hjullaster Anskaffelse av ny hjullaster 05/07/2019 16/08/2019 12:00 1.Åpen tilbudskonkurranse under EØS-terskelverdiene OFA - Konkurranseportal Norway
215513 2019/1567 Salgs- og skjenkekontroll etter alkohollovens bestemmelser 05/07/2019 12/09/2019 12:00 0.1 KGV light over EØS-terskelverdiene OFA - Konkurranseportal Norway
216095 SE2019-1 Anskaffelse av lastbil med skap, godkjent for føreropplæring. 02/07/2019 29/07/2019 12:00 0.0 KGV light under EØS-terskelverdiene OFA - Konkurranseportal Norway
216341 216231 Vintervedlikehald Åseral 01/07/2019 14/08/2019 12:00 2.Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdiene Åseral kommune Norway
216157 Veiledende kunngjøring for innleie av maskiner og entreprenørtjenester 30/06/2019 22/08/2019 00:00 Veiledende kunngjøring OFA - Konkurranseportal Norway
216285 19/05977 19035 Kvadraturen skolesenter klimaprosjekt - SD-anlegg 28/06/2019 23/08/2019 12:00 1.Åpen tilbudskonkurranse under EØS-terskelverdiene OFA - Konkurranseportal Norway
215847 Enhetlig skilting av fylkeskommunale bygg i Agder (1) (1) 28/06/2019 16/08/2019 10:00 2.Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdiene OFA - Konkurranseportal Norway
215768 19/233 VA-anlegg Hesleviga 26/06/2019 14/08/2019 12:00 Konkurranse (med/uten forhandling) under EØS-terskelverdi (Forsyning) OFA - Konkurranseportal Norway
215766 2019-2 Biobrensel Froland kommune 24/06/2019 12/08/2019 12:00 4.Konkurranse med forhandling under EØS-terskelverdiene (to-trinn) OFA - Konkurranseportal Norway
215489 19/05886 19034 Persontranporttjenester Vennesla 22/06/2019 19/08/2019 12:00 0.1 KGV light over EØS-terskelverdiene OFA - Konkurranseportal Norway
215033 Vigeland flerbrukshall. Totalentreprise 18/06/2019 20/08/2019 15:00 1.Åpen tilbudskonkurranse under EØS-terskelverdiene OFA - Konkurranseportal Norway
215226 08/442 Bersikringsarbeider Røssevika Industriområde 18/06/2019 23/08/2019 12:00 0.0 KGV light under EØS-terskelverdiene OFA - Konkurranseportal Norway
215062 19/05806 19033 Seniorbistand innen organisasjon og HR 14/06/2019 09/08/2019 12:00 3.Kjøp etter konkurranse - anskaffelsesforskriften del I OFA - Konkurranseportal Norway
214890 Nr. 3 2019 Kvalitets- og avvikssystem 14/06/2019 16/08/2019 12:00 1.Åpen tilbudskonkurranse under EØS-terskelverdiene OFA - Konkurranseportal Norway
214618 Detaljprosjektering Kunnskapshavna del 3, Arendal kommune 07/06/2019 12/08/2019 12:00 1.Åpen tilbudskonkurranse under EØS-terskelverdiene OFA - Konkurranseportal Norway