Ongoing public tenders

×

In this page you can search for RFTs published within Eu-Supply CTM. Click on the RFT name to view the details of the RFT.Use the filters to make a specific search, there are more search options below the down arrow.


RFT Id
Reference
Name
Date of publication
Response deadline (CET)
Process
Contracting authorities
Countries
281773
21/18449
Rammeavtale for sikkerhetstesting
23.10.2021
22.11.2021 12:00
2.Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
281919
Veterinærvakttjenester i Flekkefjord vaktdistrikt
22.10.2021
25.11.2021 12:00
1.Åpen tilbudskonkurranse under EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
281683
21/00863
Rammeavtale Prosesskjemikalier til drikkevannsproduksjon
22.10.2021
23.11.2021 12:00
2.Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
281590
629767-01
Entreprise E21 - Bygg- og grunnarbeid
18.10.2021
18.11.2021 12:00
0.0 KGV light under EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
281576
629767-02
Totalentreprise garderobeanlegg Fossbekk RA
18.10.2021
18.11.2021 12:00
0.0 KGV light under EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
281086
21/16031
Rammeavtale på levering av Fersk frukt, grønnsaker og poteter til storhusholdning
16.10.2021
11.11.2021 12:00
2.Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
281419
Gangbru Rafoss
Rafoss bru for tursti
15.10.2021
19.11.2021 13:00
1.Åpen tilbudskonkurranse under EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
281186
21/17196
Tjenestekonsesjon for levering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til Arendal kommune
15.10.2021
14.11.2021 12:00
Dynamisk innkjøpsordning (Kvalifikasjon)OFA
OFA - Konkurranseportal
Norway
281305
21/19093
Rammeavtale for løfteanordninger samt tjenester knyttet til dette
15.10.2021
05.11.2021 12:00
2.Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
281049
21/18450
Rammeavtale lyskilder
14.10.2021
15.11.2021 12:00
2.Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
280760
Rammeavtale for kjøp av mat og drikke til barnehager og skoler
14.10.2021
15.11.2021 12:00
2.Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
281203
Totalentreprise for tilrettelagte boliger med bemanning
13.10.2021
09.11.2021 12:00
1.Åpen tilbudskonkurranse under EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
280583
21/7372
Anskaffelse av feiebil
06.10.2021
05.11.2021 12:00
2.Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
280154
DDV-43-Tjeneste_regnsk_fakt_lonn
DDV-43-Tjeneste_regnsk_fakt_lonn
01.10.2021
28.10.2021 10:00
0.0 KGV light under EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
279101
19/01448
Hovedentreprise for rehabilitering av Venneslaheimen
29.09.2021
29.10.2021 00:00
1.Åpen tilbudskonkurranse under EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
279462
21/08447
Innovasjonspartnerskap sømløse velferdsteknologitjenester
26.09.2021
27.10.2021 16:00
5. Konkurranse med forhandling over EØS-terskelverdiene (to trinn)
OFA - Konkurranseportal
Norway
279392
21/18448
Rammeavtaler for nettverks- og serverprodukter
24.09.2021
25.10.2021 12:00
2.Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
278015
2021/6381
Rehabilitering av Levermyr kunstgressbane
17.09.2021
15.11.2021 12:00
2.Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway