Ongoing public tenders

×

In this page you can search for RFTs published within Eu-Supply CTM. Click on the RFT name to view the details of the RFT.Use the filters to make a specific search, there are more search options below the down arrow.


RFT Id
Reference
Name
Date of publication
Response deadline (CET)
Process
Contracting authorities
Countries
275233
21/04380
Anskaffelse bilvedlikehold
17.07.2021
01.09.2021 12:00
0.1 KGV light over EØS-terskelverdiene
Lindesnes kommune
Norway
275259
21/04272
Anskaffelse alkohol- og salgskontroll
15.07.2021
01.09.2021 12:00
0.0 KGV light under EØS-terskelverdiene
Lindesnes kommune
Norway
274909
21/00867
Vintervedlikehold - brøyting og rydding av kommunale veier
15.07.2021
25.08.2021 12:00
2.Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
274651
2021/4580
Rammeavtale asfalt 2021
15.07.2021
30.08.2021 12:00
2.Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
274759
21/00020
Rammeavtale - Vintervedlikehold Vennesla
14.07.2021
18.08.2021 12:00
0.1 KGV light over EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
274436
21/13882
Kjøp av GPS til styring og overvåking av driftsutstyr
12.07.2021
09.08.2021 12:00
3.Kjøp etter konkurranse - anskaffelsesforskriften del I
Agder fylkeskommune
Norway
274785
04153 Ny veitrasé Modalsli
Skogsbilvei mellom Modalsli og Fossdal
08.07.2021
31.08.2021 12:00
0.0 KGV light under EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
274215
21/00862
Rammeavtale vann- og avløpsmateriell
08.07.2021
24.08.2021 12:00
2.Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
274682
21/01780
Totalentreprise midlertidige lokaler Barnestua barnehage
07.07.2021
25.08.2021 12:00
1.Åpen tilbudskonkurranse under EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
271388
2021/6381
Nytt kunstgressdekke Levermyr
03.07.2021
25.08.2021 12:00
2.Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
274158
Totalentreprise for tilrettelagte boliger med bemanning
02.07.2021
25.08.2021 12:00
1.Åpen tilbudskonkurranse under EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
274308
21/09359
Oppgradering av krysningspunkt på Fv. 43 og Fv. 4108
02.07.2021
13.08.2021 12:00
1.Åpen tilbudskonkurranse under EØS-terskelverdiene
Agder fylkeskommune
Norway
273662
Nr. 4 2021
Gebyr- og forsystemer for håndtering av kommunale eiendomsgebyr
01.07.2021
31.08.2021 12:00
5. Konkurranse med forhandling over EØS-terskelverdiene (to trinn)
OFA - Konkurranseportal
Norway
274253
21/09215
Fv. 477 Bryggegata, oppgradering av gangfelt
01.07.2021
13.08.2021 12:00
1.Åpen tilbudskonkurranse under EØS-terskelverdiene
Agder fylkeskommune
Norway
274115
21/15068
Fv. 418 Gjerstad Veglys
30.06.2021
23.08.2021 12:00
1.Åpen tilbudskonkurranse under EØS-terskelverdiene
Agder fylkeskommune
Norway
273956
KO2020-Slokkevann
Kvinesdal Omsorgssenter 2020 - Slokkevannforsyning
29.06.2021
16.08.2021 12:00
2.Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
273861
Kvinesdal Kommunebygg
Prosjektleder Vitensenterkvartalet
29.06.2021
11.08.2021 12:00
1.Åpen tilbudskonkurranse under EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
273924
Ekstern bistand for vurdering av kommunens drift og organisering
29.06.2021
11.08.2021 12:00
Frivillig kunngjøring av konkurranse
OFA - Konkurranseportal
Norway
273637
Tomteopparbeidelse del vest Eyde Energipark - Totalentreprise
27.06.2021
18.08.2021 12:00
2.Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
273697
Rehabilitering av kunstgress – uten pad for fotball
25.06.2021
10.08.2021 12:00
1.Åpen tilbudskonkurranse under EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
272644
Rammeavtale ventilasjonstjenester
19.06.2021
09.08.2021 12:00
2.Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
271238
2021/5029
Kjøp av lastebiler til bruk i kommunal tjenesteproduksjon
13.06.2021
17.09.2021 12:00
2.Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
272382
Rammeavtale for byggevarer, trelast og verktøy
11.06.2021
02.08.2021 12:00
1.Åpen tilbudskonkurranse under EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
270774
2021/2409
Forprosjekt - nytt renseanlegg i Grimstad
04.06.2021
30.08.2021 12:00
2.Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway
270033
Opparbeidelse av gate og grønt på Langbrygga, Arendal Sentrum
01.06.2021
10.08.2021 12:00
1.Åpen tilbudskonkurranse under EØS-terskelverdiene
OFA - Konkurranseportal
Norway