21/11324 - VU053 Modellbaserte vegprosjekter, UML-modellering

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

 

Tilbudsinnbydelse

 

VU053 Modellbaserte vegprosjekter, UML-modellering

21/05/21

Oppdragsgiver

Statens vegvesen, Utbygging («Oppdragsgiver») innbyr til konkurranse for: VU053 Modellbaserte vegprosjekter, UML-modellering.

Informasjon om Statens vegvesen finnes på: http:// (http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen)

 

Orientering om anskaffelsen

For ytterligere beskrivelser av anskaffelsen, se krav, kriterier og øvrige opplysninger i konkurransedokumentene.

 

Orientering om KGV og innlevering av tilbud

Statens vegvesen benytter KGV (konkurransegjennomføringsverktøy) for kunngjøring og gjennomføring av konkurranser. For å levere tilbud i denne konkurransen må leverandør benytte systemet. Registrering er gratis og skjer her: eu.eu-supply.com (eu.eu-supply.com/login.asp?B=) . Statens vegvesen anbefaler alle tilbydere å starte arbeidet i god tid før tilbudsfrist. Tilbud kan revideres og sendes flere ganger helt opp til tilbudsfristen. Statens vegvesen vil først kunne se tilbudet etter tilbudsfrist.

 

All kommunikasjon skal skje gjennom KGV under fanen "Leverandør Spørsmål og svar ", dette sikrer sporbarhet for både oppdragsgivere og leverandører.

 

Fanen "Leverandør Spørsmål og svar", vil være aktiv inntil frist for spørsmål utgår. Deretter vil "Meldinger" kunne benyttes for videre kommunikasjon.

 

Ta kontakt med support hos EU-Supply dersom hjelp er nødvendig. e-post: kgv@eu-supply.com eller telefon +47 23 96 00 10. 

 

Med vennlig hilsen 

Kristine Hamre