21/5077 - Utredning av Den kulturelle skolesekken og evaluering av Kulturtanken

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Kulturdepartementet vil, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, gjennomføre en utredning av Den kulturelle skolesekken som skal belyse virkemidler og tiltak for å nå de nasjonale målene for ordningen. Forskningsoppdraget omfatter en utredning bestående av en kartlegging av Den kulturelle skolesekken og en evaluering av Kulturtanken. Utredningen skal danne grunnlag for videre utvikling av det nasjonale kulturtilbudet for barn og unge.

Services

01.03.2022 12:00:00

73000000-2  Research and development services and related consultancy services
73200000-4  Research and development consultancy services
73210000-7  Research consultancy services
73220000-0  Development consultancy services


Kultur- og likestillingsdepartementet
Postboks 8030 Dep
0030
OSLO
Norway
View profile

Vinushiha Garithas
https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/id545/

Published notices
02.Contract notice (Doffin (v209)) 26.01.2022 08:20
03. Contract award notice (Doffin (v209)) 28.04.2022 07:36
Packages
Utredning av Den kulturelle skolesekken og evaluering av Kulturtanken
Additional information:
Documents Documents
Close