21/5537 - Rammeavtaler håndverkertjenester

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Anskaffelsen skal dekke oppdragsgivers behov for følgende tjenester: Elektriker-, rørlegger-, tømrer-, blikk- og ventilasjons-, maler- og gulvlegger- og murertjenester. Anskaffelsens innhold er tjenester som beskrevet ovenfor og vil omfatte reparasjoner, vedlikehold, ombygninger og nybygg. I tilknytning til arbeidene vil det også inngå materialer som trengs til de ulike operasjoner. Service av maskiner og anlegg vil det også være aktuelt å gjøre å utføre på rammeavtalen. Herunder sprinkleranlegg. Unntak vil gjelde i de tilfeller oppdragsgiveren selv fremskaffer varer/materialer til arbeidet, for eksempel utstyr fra eget lager eller materiell gjennom eksisterende varerammeavtale. Avtalen omfatter også mindre tilstøtende arbeider og arbeid som hører naturlig under fagområdet.

Services

27.04.2022 12:00:00

44111400-5  Paints and wallcoverings
45315100-9  Electrical engineering installation works
45330000-9  Plumbing and sanitary works
45332000-3  Plumbing and drain-laying work
45422000-1  Carpentry installation work
45262500-6  Masonry and bricklaying work
45262520-2  Bricklaying work
45262620-3  Supporting walls
45331000-6  Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45331200-8  Ventilation and air-conditioning installation work
45331210-1  Ventilation installation work
45331211-8  Outdoor ventilation installation work
71321400-8  Ventilation consultancy services
45440000-3  Painting and glazing work
45430000-0  Floor and wall covering work
45431100-8  Floor-tiling work
45432000-4  Floor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work
45432100-5  Floor laying and covering work
45432110-8  Floor-laying work
45432113-9  Parquet flooring
45432114-6  Wood flooring work
45432120-1  False floor installation work
45432130-4  Floor-covering work
45300000-0  Building installation work
50700000-2  Repair and maintenance services of building installations
50710000-5  Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installations
50720000-8  Repair and maintenance services of central heating
50760000-0  Repair and maintenance of public conveniences
51000000-9  Installation services (except software)
51100000-3  Installation services of electrical and mechanical equipment
51110000-6  Installation services of electrical equipment
44800000-8  Paints, varnishes and mastics
44810000-1  Paints


Risør kommune

Jonas Leyre Amstrup

Published notices
02.Contract notice (Doffin (v209)) 24.03.2022 20:56
03. Contract award notice (Doffin (v209)) 07.11.2022 17:40
Packages
Rammeavtaler håndverkertjenester
Additional information:
Documents Documents
Close