logiesvoorziening arbeidsmigranten

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

De gemeente Helmond is op zoek naar een partner die op de locatie Varenschut te Helmond voor 200 arbeidsmigranten een logiesvoorziening kan realiseren en exploiteren. De concessieopdracht waarvoor gemeente Helmond een leverancier zoekt, houdt in dat concessiehouder op het aangewezen kale terrein volledig voor eigen rekening en risico de accommodatie met voorzieningen (parkeren, groenvoorzieningen, recreatievoorzieningen etc.) realiseert, en daarna gedurende een termijn van 10 jaar exploiteert (in de vorm van verhuur van de logies voorziening aan arbeidsmigranten) en weer in de oorspronkelijke staat oplevert.

Services

25/11/2022 10:00:00

70311000-4  Residential building rental or sale services
45000000-7  Construction work
45212410-3  Construction work for lodging buildings
55000000-0  Hotel, restaurant and retail trade services


Gemeente Helmond
Weg op den Heuvel 35
5701 NV
Helmond
Netherlands
View profile

Published notices
Contract notice (TenderNed) 30/09/2022 09:00
    Corrigendum (TenderNed) 31/10/2022 15:55
    Corrigendum (TenderNed) 02/11/2022 11:15
Contract or concession award notice – standard regime (eForm) 05/02/2024 12:01 Original notice publication
Packages
logiesvoorziening arbeidsmigranten
Additional information:
Documents Documents
Qualification questions Qualification questions
ESPD
Close