Drift og vedligehold samt fornyelse af vejbelysning og signalanlæg Vordingborg Kommune

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Vordingborg Kommune ønsker at udbyde drift og vedligehold samt fornyelse af kommunens udendørs belysningsanlæg og signalanlæg. Driftsopgaven for belysning drejer sig om ca. 6.800 lyspunkter. Driftsopgaven for signalanlæg omfatter 17 anlæg. Det samlede budget (drift og vedligehold samt fornyelse og ny anlæg) forventes fra 2023 årligt at blive ca. 3,8 mio. kr., heraf bruges en del til bygherreindkøb af belysningsarmaturer. Tilbudslisten sum for fornyelse afspejler ikke ovenfor nævnte beløb, hvilket skyldes at der ikke er udarbejdet en fornyelsesplan for de kommende år. Kommunen udbyder opgaven samlet i én kontrakt, og de ønsker én samarbejdspartner med forventning om at de administrative omkostninger reduceres.

07/10/2022 12:00:00

45316000-5  Installation work of illumination and signalling systems
34993000-4  Road lights
50232100-1  Street-lighting maintenance services
34996100-6  Traffic lights


Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760
Vordingborg
Denmark
View profile

Thomas Skovsgaard
http://www.vordingborg.dk

Published notices
Works (Udbud.DK) 12/09/2022 14:00
Packages
Drift og vedligehold samt fornyelse af vejbelysning og signalanlæg Vordingborg Kommune
Additional information:
Documents Documents
Close