Elektroniske dørlåse - Billund Kommune (private boliger)

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Kære interesserede,

Tak for interessen for udbudsforretningen: 309900:1 Offentligt udbud - Elektroniske dørlåse (Billund Kommune).     

Du kan finde udbudsbekendtgørelsen via Udbud.dk.

Dette udbud gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på https://www.eu-supply.com/dsr.asp (../../dsr.asp). Tilbudsgiver skal selv tilmelde sig udbuddet og afgiver tilbud via CTM Systemet. Kun tilbud modtaget via CTM Systemet vil komme i betragtning.

Ved at klikke på ovenstående "Accept"-knap vil du få adgang til systemet og dermed al materiale til brug for tilbudsafgivelse til udbudsforretningen: 309900:1 Offentligt udbud - Elektroniske dørlåse (Billund Kommune).

Ved tryk på "Accept"-knappen tilkendegiver du samtidigt, at du og jeres virksomhed vil behandle eventuelle personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Med venlig hilsen

Dansk Servicerådgivning ApS

Pia Blæsbjerg