22/17696 - Tilbudsindhentning vedrørende høretekniske hjælpemidler

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Opgaven udbydes som en rammeaftale med en leverandør med kontraktstart den 01.01.23. Aftalen løber i 4 år med mulighed for opsigelse efter 2 år. Ordregiver forpligter sig i denne periode til at købe samt anvende de tilbudte produkter og tjenesteydelser hos den vindende tilbudsgiver. Såfremt denne ikke kan dække et specifikt behov, forbeholder ordregiver sig retten til at tilkøbe dette til anden side. Det samlede forbrug af produkter omfattet af tilbuddet udgør på årsbasis cirka 275.000 danske kroner ekskl. moms. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for ordregiver. Leverandøren kan under ingen omstændigheder opsige aftalen, kræve erstatning eller lignende, såfremt aftalen ikke udnyttes 100 % af ordregiver.

01/12/2022 12:00:00

33196100-1  Devices for the elderly
33196200-2  Devices for the disabled
32552160-6  Telephones for hearing-impaired
33185100-1  Parts and accessories for hearing aids


Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610
Assens
Denmark
View profile

Søren Østerbye
https://www.assens.dk/

Published notices
Minor contracts (Udbud.DK) 01/11/2022 08:01
Packages
Tilbudsindhentning vedrørende høretekniske hjælpemidler
Additional information:
Documents Documents
Close