21/569 - Indhentning af tilbud på koncessionsaftale om opførelse, drift og service af offentligt tilgængelige ladepunkter i Haderslev Kommune

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Formålet med indhentning af tilbud er at få etableret mindst det antal ladepunkter, som Haderslev Kommune er forpligtet til i henhold til Ladestanderbekendtgørelsen (BKG 2020-03-05 nr. 181), og samtidig sikre et geografisk bredt funderet ladenetværk i kommunen. Ladepunkterne skal være offentligt tilgængelige, og der søges en ladeoperatør til at forestå opsætning, installation og drift af disse. Haderslev Kommune udbyder derfor en koncession på opsætning, installation og drift af forventeligt mindst 73 ladepunkter i Haderslev Kommune.

24/02/2023 12:00:00

31000000-6  Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
31158100-9  Battery chargers


Haderslev Kommune
Christian X's Vej 39
6100
Haderslev
Denmark
View profile

Majbritt Frødstrup
https://www.haderslev.dk/

Published notices
Supplies Services (Udbud.DK) 25/01/2023 15:31
Packages
Indhentning af tilbud på koncessionsaftale om opførelse, drift og service af offentligt tilgængelige ladepunkter i Haderslev Kommune
Additional information:
Documents Documents
Close