Fodbehandling - Udvidet helbredstillæg

Ringsted Kommune inviterer hermed interesserede fodplejere og fodterapeuter beliggende i Ringsted Kommune til at afgive tilbud på prisaftale vedr. fodbehandling i Ringsted Kommune. Formålet med prisaftalen er at skabe et grundlag for kommunens beregning af udvidet helbredstillæg, som Kommunen yder til folkepensionister og førtidspensionister til dækning af udgiften til nødvendig og vedvarende fodbehandling efter Lov om Social Pension § 14 a stk. 4 samt Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 18, stk. 4.

27/11/2023 12:00:00

85140000-2  Miscellaneous health services
85100000-0  Health services


Ringsted Kommune
Sct.Bendtsgade 1
4100
Ringsted
Denmark
View profile

Elisabeth Simonsen

Published notices
Minor contracts (Udbud.DK) 25/10/2023 15:31
Packages
Fodbehandling - Udvidet helbredstillæg
Additional information:
Documents Documents
Close