Ongoing public tenders

Filters

In this page you can search for RFTs published within Eu-Supply CTM. Click on the RFT name to view the details of the RFT.Use the filters to make a specific search, there are more search options below the down arrow.

Date Filter

Public RFTs

RFT Id Reference Name Date of publication Response deadline (CET) Process Contracting authorities Countries
210131 Contract regarding OpenStack Managed Services 18/04/2019 20/05/2019 08:00 EU udbud - Udbudsloven (Offentligt udbud) Styrelsen for It og Læring Denmark
207055 Udbud af antiriot hjelme, gasmasker, og partikelmasker, filtratorer, MC-hjelme samt tilbehør 17/04/2019 14/05/2019 09:00 EU udbud - Udbudsloven (Begrænset udbud) Rigspolitiet Denmark
209688 Udbud af rammeaftale om levering af hjælpemidler til blinde og svagsynede 17/04/2019 20/05/2019 09:00 EU udbud - Udbudsloven (Offentligt udbud) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Denmark
209851 Framework Agreement for consultancy services related to the German plan approval process and land acquisitions in Germany 17/04/2019 15/05/2019 12:00 EU udbud - Udbudsloven (Offentligt udbud) Femern Bælt A/S Denmark
209871 Udbud af kontrakt om exit-operatører inden for rammerne af innovationsmiljøer 17/04/2019 31/05/2019 12:00 EU udbud - Udbudsloven (Offentligt udbud) Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte Denmark
209546 Inddrivelse af restancer til det offentlige hos restanter bosiddende uden for Danmarks grænser. 14/04/2019 29/05/2019 10:00 EU udbud - Udbudsloven (Offentligt udbud) Gældsstyrelsen Denmark
209475 Udbud af rammeaftale om levering af digitale ydelser 14/04/2019 14/05/2019 12:00 EU udbud - Udbudsloven (Udbud med forhandling) Danske Spil A/S Denmark
206493 1335-0257 Services for CM revision of digital maps 2019-2022 in different Regions of Denmark. 14/04/2019 14/05/2019 13:00 EU udbud - Udbudsloven (Offentligt udbud) Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Denmark
209743 2019-1879 Service, vedligeholdelse og mindre udviklingsopgaver på Erhvervsstyrelsens ProjektRapporteringsVærktøj(PRV) 14/04/2019 14/05/2019 23:59 EU udbud - Udbudsloven (Offentligt udbud) Erhvervsstyrelsen Denmark
206517 Udvikling, vedligeholdelse, support og videreudvikling af et HR-personaleplanlægningsværktøj (HR2P). 13/04/2019 27/05/2019 13:00 EU udbud - Udbudsloven (Offentligt udbud) Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen Denmark
209855 Invitation to submit a bid on an analysis of Danish LULUCF monitoring and reporting on Cropland, Grassland and Wetlands 12/04/2019 29/04/2019 12:00 Nationalt udbud (Offentligt udbud) Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Denmark
209917 Invitation to submit a bid on an analysis of Danish LULUCF monitoring and reporting on Forest Land 12/04/2019 29/04/2019 12:00 Nationalt udbud (Offentligt udbud) Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Denmark
209659 2019-009060 Offentlig licitation - Opførelse af pavillonbygning ved Gedser færgeterminal 10/04/2019 30/04/2019 10:00 Nationalt udbud (Offentligt udbud) Rigspolitiet Denmark
209174 2019-007950 j.nr. 2019-007950 Udbud af Kriminaltekniske produkter og forbrugsartikler 10/04/2019 03/05/2019 23:30 EU udbud - Udbudloven (Forhåndsmeddelelse)Kun vejl./Reducere fristen Rigspolitiet Denmark
208049 2017-3320-35 Udbud af opstaldningsfaciliteter 09/04/2019 08/05/2019 08:00 EU udbud - Udbudsloven (Offentligt udbud) Rigspolitiet Denmark
208351 Markedsdialog i forbindelse med kommende udbud af kontrakt om beredskabskommunikation (SINE) 08/04/2019 14/05/2019 12:00 EU udbud - Forsvar- og Sikkerhedsdirektivet (Forhåndsmeddelelse)Kun vejl./Reducere fristen Rigspolitiet Denmark
209192 Delivery and operation of registration, payment and notification services for Danish road charging 07/04/2019 06/05/2019 23:59 EU udbud - Udbudsloven (Begrænset udbud) Sund & Bælt Holding A/S Denmark
208886 Udbud af pensionsydelser Udbud af pensionsydelser 07/04/2019 07/05/2019 10:00 EU udbud - Udbudsloven (Udbud med forhandling) Danske Spil A/S Denmark
207052 Udbud af System til studieoptag 07/04/2019 06/05/2019 12:00 EU udbud - Udbudsloven (Offentligt udbud) Slots- og Kulturstyrelsen Denmark
208854 Cyber insurance - competitive procedure with negotiations regarding tender of cyber insurance 06/04/2019 07/05/2019 10:00 EU udbud - Udbudsloven (Udbud med forhandling) Danske Spil A/S Denmark
202277 Kontrakt om beredskabskommunikation (SINE) 01/04/2019 01/07/2019 00:00 EU udbud - Forsvar- og Sikkerhedsdirektivet (Forhåndsmeddelelse)Kun vejl./Reducere fristen Rigspolitiet Denmark
207068 4003237 Udbud af rammeaftale om indkøb af IT-hjælpemidler 30/03/2019 03/05/2019 09:00 EU udbud - Udbudsloven (Offentligt udbud) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Denmark
207069 Udbud af rammeaftale om levering af IT-hjælpemidler og tilhørende IT-services 30/03/2019 03/05/2019 09:00 EU udbud - Udbudsloven (Offentligt udbud) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Denmark
208180 Framework Agreement on Financial Advisory Services 29/03/2019 29/04/2019 10:00 EU udbud - Udbudsloven (Offentligt udbud) Finansministeriet Denmark
208132 Mindre Jordarbejder 26/03/2019 26/04/2019 12:00 Nationalt udbud (Offentligt udbud) Femern Bælt A/S Denmark