Ongoing public tenders

×

In this page you can search for RFTs published within Eu-Supply CTM. Click on the RFT name to view the details of the RFT.Use the filters to make a specific search, there are more search options below the down arrow.


RFT Id
Reference
Name
Date of publication
Response deadline (CET)
Process
Contracting authorities
Countries
245345
2020
Totalentreprenad, Nybyggnation Mariestad TKL
17/07/2020
31/08/2020 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
245393
2020
Byggledare för ATK och VVIS
15/07/2020
31/08/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
245500
2020
Inbjudan till Marknadsdialog - Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik
15/07/2020
01/09/2020 23:59
LOU - Förhandsannons
Trafikverket
Sweden
244284
2020
Byggledare specialist Underhåll el, kraft och vägbelysning Gävleborgs Län
14/07/2020
08/09/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
244287
2020
Byggledare specialist Underhåll el, kraft och vägbelysning Dalarnas Län
14/07/2020
08/09/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
245525
2020
För utförande av skötsel och reinvesteringsarbeten av VA/VENT samt avfuktningsanläggningar i distrikt nord.
13/07/2020
31/08/2020 23:59
LOU - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
244289
2020
För utförande av drift och underhåll samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Gävleborgs Län
13/07/2020
31/08/2020 23:59
LOU - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
244290
2020
För utförande av drift och underhåll samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västernorrlands Län
13/07/2020
31/08/2020 23:59
LOU - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
241542
2020
Ramavtal funktionellt stöd vägutformning/vägutrustning
12/07/2020
31/08/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
245189
2020
Erfaren projektingenjör inom anläggning väg- och järnväg, distrikt Öst/Stockholm med placering i Eskilstuna
11/07/2020
12/08/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
244936
2020
ÅVS Järvakilen och Brunnsviksrektangeln
11/07/2020
17/08/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
243384
2020
Landskapsanalys Bergshamra-Frescati
09/07/2020
01/09/2020 23:59
LOU - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
245098
2020
Eldriftansvar och underhåll av kraftförsörjning av Höga Kusten Bron samt Sundsvallsbron
09/07/2020
25/08/2020 23:59
LOU - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
244937
2020
Ledningssamordnare produktion, väg 259 Tvärförbindelse Södertörn
09/07/2020
17/08/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
240194
2020
För utförande av förstärkningsåtgärder av järnvägsbro över Testeboån inom Gävle kommun, Gävleborgs län
08/07/2020
28/09/2020 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
243662
2020
Dykdalb Finnsbo inom Lysekil Kommun, Bohuslän
07/07/2020
27/08/2020 23:59
LOU - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
241179
2020
Ramavtal- Projektering Brounderhåll väg och järnväg
05/07/2020
14/09/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
244788
2020
Mottagningsplatser för ej staplingsbara schaktmassor, Västlänken och Olskroken planskildhet
05/07/2020
24/08/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
243077
2020
Digital projekthanterare, Västlänken och Olskroken planskildhet
05/07/2020
17/08/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
234973
2020
E6.20 Hisingsleden södra delen, Kålseredsmotet - Totalentreprenad, inom Göteborgs Stad, Västra Götalands län
05/07/2020
27/11/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
244566
2020
Erfaren projektingenjör inom väg och anläggning, Uppsala IVös 1
04/07/2020
06/10/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
244562
2020
Erfaren projektingenjör eller delprojektledare till program E18 tpl Jakobsberg – tpl Hjulsta, kapacitetsförstärkande åtgärder till följd av Förbifart Stockholm
04/07/2020
16/09/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
242811
2020
Mellanblock 1 & 2 samt GC-anläggning Kil-Charlottenberg
03/07/2020
31/08/2020 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
236482
2020
För utförande av service av brandsläckningssystem i teknikhus Stockholm nord och Stockholm syd
03/07/2020
14/08/2020 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
243963
2020
Erfaren projektingenjör till Vägprojekt Väg 83 Bollnäs-Vallsta, Ivm2, Gävle
02/07/2020
24/08/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden