Ongoing public tenders

Filters

In this page you can search for RFTs published within Eu-Supply CTM. Click on the RFT name to view the details of the RFT.Use the filters to make a specific search, there are more search options below the down arrow.

Date Filter

Public RFTs

RFT Id Reference Name Date of publication Response deadline (CET) Process Contracting authorities Countries
215434 2020 Kontaktledningsupprustning Gällivare - Koskullskulle 20/06/2019 17/09/2019 23:59 LUF - Förenklat förfarande Trafikverket Sweden
214784 2019 Avverkning av träd intill plankorsningar väg-järnväg 20/06/2019 22/08/2019 23:59 LUF - Förenklat förfarande Trafikverket Sweden
212677 2019 Lagerbyte Lidingöbroar pkt 1 19/06/2019 20/08/2019 23:59 LOU - Förenklat förfarande Trafikverket Sweden
212968 2020 Bankeryd-Jönköping, Spårbyte FIST 19/06/2019 09/09/2019 23:59 LUF - Förenklat förfarande Trafikverket Sweden
213309 2019 E6-RV40 Direktramp Kallebäcksmotet, UE 19/06/2019 04/09/2019 23:59 LOU - Förenklat förfarande Trafikverket Sweden
214735 2019 Väg 576, Enskild väg mot Kämsta (Turinge kyrka) - väg 509, Gc-väg Nykvarn & lv 226 Dalvägen, Björkvägen och norrut, gc-väg -Utförandeentreprenad 19/06/2019 29/08/2019 23:59 LOU - Förenklat förfarande Trafikverket Sweden
215133 2019 Transportbandsanläggning, FSE 305 Södra 19/06/2019 23/07/2019 23:59 LOU - Öppet förfarande Trafikverket Sweden
209901 2019 Utförandeentreprenad mobil brännsvets, projekt Öxnered-Håkantorp 18/06/2019 26/08/2019 23:59 LUF - Förenklat förfarande Trafikverket Sweden
215015 2019 Ramavtal för hyra av tunga fordon 18/06/2019 19/08/2019 23:59 LOU - Förenklat förfarande Trafikverket Sweden
214657 2019 DoU pumpstationer samt Avfuktningsanläggningar Region Mitt 17/06/2019 26/08/2019 23:59 LOU - Förenklat förfarande Trafikverket Sweden
214667 2019 Avseende drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning underhållsdistrikt Syd 14/06/2019 15/08/2019 23:59 LUF - Öppet förfarande Trafikverket Sweden
208875 2019 Intergerat brounderhåll Göteborg C 13/06/2019 29/08/2019 23:59 LOU - Förenklat förfarande Trafikverket Sweden
214888 2019 Inbjudan till marknadsdialog inför installationsentreprenad VViS MS7 13/06/2019 01/08/2019 23:59 RFI Trafikverket Sweden
214324 2019 Projektingenjör VViS 13/06/2019 07/08/2019 23:59 LOU - Öppet förfarande Trafikverket Sweden
211044 2019 Projekt OPTO 2.0 - Projektering av sträckan Luleå-Harrträsk 12/06/2019 11/09/2019 23:59 LUF - Förenklat förfarande Trafikverket Sweden
214783 2019 Datorbaserad kurs inom området byggarbetsmiljösamordning 11/06/2019 20/08/2019 23:59 LOU - Förenklat förfarande Trafikverket Sweden
213714 2019 För utförande av Fasadåtgärder Södra Stambanan SSB entreprenad 4, Eslöv, Höör och Hässleholm kommun 11/06/2019 22/08/2019 23:59 LOU - Förenklat förfarande Trafikverket Sweden
212747 2019 För utförande av klottersanering inom region Stockholm 06/06/2019 03/09/2019 23:59 LOU - Öppet förfarande Trafikverket Sweden
209395 2019 Nationellt Ramavtal avseende Samverkansledning Basnivå 05/06/2019 03/09/2019 23:59 LOU - Öppet förfarande Trafikverket Sweden
212877 2019 Lokalanpassning Trafikcentral Hallsberg 05/06/2019 26/06/2019 23:59 LOU - Urvalsförfarande Trafikverket Sweden
213803 2019 Anskaffning av två (2) st lastbilar (tridembilar med tandemdrivning) och släp till depåerna Råda och Byske 04/06/2019 02/07/2019 23:59 LOU - Öppet förfarande Trafikverket Sweden
187080 2018 Miljökonsulter - Vibrationer 04/06/2019 01/07/2019 23:59 LOU - Öppet förfarande Trafikverket Sweden
211646 2019 För utförande av reparation Sand Nämndö brygga inom Värmdö kommun, Stockholms län 03/06/2019 28/06/2019 23:59 LOU - Förenklat förfarande Trafikverket Sweden
207615 2019 E6 Tingstads-Bäckebolsmotet ED4 31/05/2019 02/09/2019 23:59 LOU - Öppet förfarande Trafikverket Sweden
213612 2019 Samverkansledning FSE901-905, E4 förbifart Stockholm 31/05/2019 06/09/2019 23:59 LOU - Öppet förfarande Trafikverket Sweden