Ongoing public tenders

×

In this page you can search for RFTs published within Eu-Supply CTM. Click on the RFT name to view the details of the RFT.Use the filters to make a specific search, there are more search options below the down arrow.


RFT Id
Reference
Name
Date of publication
Response deadline (CET)
Process
Contracting authorities
Countries
219695
2019
Datasamordnare Stora projekt – Teknik, miljö och fastighet
18/09/2019
21/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
221215
2019
Bärighetsutredning (BK4) inom BD- och AC-län
18/09/2019
27/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
221271
2019
2020 - Riddarfjärden- Tillfällig trafikering av mindre passagerarbåt mellan Klara Mälarstrand och Riddarholmen
18/09/2019
15/10/2019 23:59
LUF - Förhandlat förfarande med annonsering
Trafikverket
Sweden
218848
2019
Ombyggnad av kraftmatning till teknikhus och signalanläggningar till trefas, Bräcke-Östersund
18/09/2019
25/10/2019 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
219266
2019
Reskoll, årlig uppdatering och support
17/09/2019
10/10/2019 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
220959
2019
För utförande av byte av lager, stöd 19 på Igelstabron
16/09/2019
29/11/2019 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
219905
2019
Ramavtal Navigationssystem, Vägfärjor
15/09/2019
25/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
220445
2019
Förbifart Vittangi - Anläggning av ny väg samt bro över Puolisjoki
14/09/2019
31/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
221170
2019
Projekt/Byggledare för VA/Sanering/Geo/Miljö
13/09/2019
11/10/2019 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
219916
2019
Utredare och experter inom åtgärdsplanering och samhällsplanering
13/09/2019
21/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
220731
2019
Junior Geolog till Västlänken och Olskroken planskildhet
13/09/2019
10/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
204264
2019
Ramavtal konsulttjänster inom tunnelsäkerhet - Nationellt
12/09/2019
15/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
216287
2019
Utförande av serviceplattform etapp 2 på bro 15-702-1 över Göta älv (Jordfallsbron)
12/09/2019
22/10/2019 23:59
LOU - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
215013
2019
Konsulttjänst för utbildning, insatser och återställande av Trafikverkets bandvagnar
12/09/2019
11/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
218821
2019
TSK40 Upprättande av Förfrågningsunderlag för totalentreprenad för Trafikplats Solgård, program Tvärförbindelse Södertörn
11/09/2019
05/12/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
219998
2019
Ramavtal för resurser inom åtgärdsplanering och samhällsplanering
11/09/2019
14/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
216274
2019
Förkommersiell upphandling - Aktivt resande – det ska vara enkelt och säkert att gå, cykla och åka kollektivt
10/09/2019
01/11/2019 23:59
Förkommersiell upphandling
Trafikverket
Sweden
219299
2019
Partnerskap i talangnätverk för yrkesprofessionella talanger
07/09/2019
07/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
209838
2019
Upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad samt Byggplatsuppföljning för E18 Köping – Västjädra inom Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län
06/09/2019
02/12/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
216491
2019
Biträdande befattningar som samhällsplanerare, trafikingenjör, planerare och utredare
06/09/2019
07/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
219277
2019
Tillgång till system med nätverk av potentiella medarbetare
06/09/2019
07/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
220171
2019
Trafikprognoser, samhällsekonomiska analyser och modeller för dessa
05/09/2019
03/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
219933
2019
Program ERTMS - Byggarbetsmiljö samt el- och trafiksäkerhetsspecialist
05/09/2019
23/09/2019 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
219914
2019
För utförande av Fasadåtgärder Västkustbanan inom Helsingborg och Ängelholm kommun
03/09/2019
08/10/2019 23:59
LOU - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
213875
2019
Konsultuppdrag Besiktning av byggnader för projekt Ombyggnad E6.21 Lundbyleden, Bohusbanan inom Göteborgs stad, Västra Götalands län.
03/09/2019
23/09/2019 23:59
LOU - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden