Ongoing public tenders

×

In this page you can search for RFTs published within Eu-Supply CTM. Click on the RFT name to view the details of the RFT.Use the filters to make a specific search, there are more search options below the down arrow.


RFT Id
Reference
Name
Date of publication
Response deadline (CET)
Process
Contracting authorities
Countries
245148
2020
Beställarstöd resursplanering Ostlänken
10/07/2020
30/07/2020 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
243384
2020
Landskapsanalys Bergshamra-Frescati
09/07/2020
01/09/2020 23:59
LOU - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
245098
2020
Eldriftansvar och underhåll av kraftförsörjning av Höga Kusten Bron samt Sundsvallsbron
09/07/2020
25/08/2020 23:59
LOU - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
244937
2020
Ledningssamordnare produktion, väg 259 Tvärförbindelse Södertörn
09/07/2020
17/08/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
240194
2020
För utförande av förstärkningsåtgärder av järnvägsbro över Testeboån inom Gävle kommun, Gävleborgs län
08/07/2020
28/09/2020 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
243662
2020
Dykdalb Finnsbo inom Lysekil Kommun, Bohuslän
07/07/2020
27/08/2020 23:59
LOU - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
241179
2020
Ramavtal- Projektering Brounderhåll väg och järnväg
05/07/2020
14/09/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
244788
2020
Mottagningsplatser för ej staplingsbara schaktmassor, Västlänken och Olskroken planskildhet
05/07/2020
24/08/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
243077
2020
Digital projekthanterare, Västlänken och Olskroken planskildhet
05/07/2020
17/08/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
234973
2020
E6.20 Hisingsleden södra delen, Kålseredsmotet - Totalentreprenad, inom Göteborgs Stad, Västra Götalands län
05/07/2020
27/11/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
244566
2020
Erfaren projektingenjör inom väg och anläggning, Uppsala IVös 1
04/07/2020
06/10/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
244562
2020
Erfaren projektingenjör eller delprojektledare till program E18 tpl Jakobsberg – tpl Hjulsta, kapacitetsförstärkande åtgärder till följd av Förbifart Stockholm
04/07/2020
16/09/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
242811
2020
Mellanblock 1 & 2 samt GC-anläggning Kil-Charlottenberg
03/07/2020
31/08/2020 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
244419
2020
Beläggning Halvvarma massor AC-län: Väg 802 Delen Västra Skråmträsk och Väg 852 Genom Granbergsträsk
03/07/2020
19/07/2020 23:59
LOU - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
236482
2020
För utförande av service av brandsläckningssystem i teknikhus Stockholm nord och Stockholm syd
03/07/2020
14/08/2020 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
243963
2020
Erfaren projektingenjör till Vägprojekt Väg 83 Bollnäs-Vallsta, Ivm2, Gävle
02/07/2020
24/08/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
244543
2020
Reläskyddsutbyte
01/07/2020
07/09/2020 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
238720
2020
För utförande E4 genom Jönköping, additionskörfält tpl A6-tpl Ljungarum inom Jönköpings kommun, Jönköpings län
01/07/2020
30/09/2020 23:59
LOU - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
241938
2020
Ramavtal vägdata, järnvägsdata och geografisk information
01/07/2020
15/09/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
242747
2020
För utförande av tillgänglighetsanpassningar avseende järnvägsstationer inom Jämtland- och Dalarnas län
30/06/2020
07/10/2020 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
243441
2020
För utförande av byggplatsuppföljning av entreprenaden Väg 83, Genomfart Östavall inom Ånge kommun, Västernorrlands län
29/06/2020
19/08/2020 23:59
LOU - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
244264
2020
Bygghandling signal Ä2324
28/06/2020
15/12/2020 23:59
LUF - Förhandsannons
Trafikverket
Sweden
234980
2020
Ramavtal Mindre byggentreprenader i Trafikverkets fastigheter.
28/06/2020
24/08/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
238055
2021
Driftsentreprenör fastighet, Norr
28/06/2020
01/09/2020 23:59
LUF - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
244044
2020
Projekteringsledare Berg projekt Västlänken delprojekt Korsvägen
28/06/2020
17/08/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden