Ongoing public tenders

×

In this page you can search for RFTs published within Eu-Supply CTM. Click on the RFT name to view the details of the RFT.Use the filters to make a specific search, there are more search options below the down arrow.


RFT Id
Reference
Name
Date of publication
Response deadline (CET)
Process
Contracting authorities
Countries
203153
2019
Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lycksele inom Västerbottens län
19/09/2019
14/01/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
203155
2019
Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Norsjö inom Västerbottens län
19/09/2019
14/01/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
212431
2019
Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kalix inom Norrbottens län
19/09/2019
14/01/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
203154
2019
Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Piteå inom Norrbottens län
19/09/2019
14/01/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
220853
2019
Konsultuppdrag - Biträdande Delprojektledare avseende projekt Västlänken och Olskroken planskildhet, entreprenad Olskroken inom Göteborg, Västra Götalands län.
19/09/2019
21/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
220973
2019
Avseende Byggledare Berg, Haga Projekt Västlänken och Olskroken Planskildhet
19/09/2019
17/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
219695
2019
Datasamordnare Stora projekt – Teknik, miljö och fastighet
18/09/2019
21/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
221215
2019
Bärighetsutredning (BK4) inom BD- och AC-län
18/09/2019
27/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
221271
2019
2020 - Riddarfjärden- Tillfällig trafikering av mindre passagerarbåt mellan Klara Mälarstrand och Riddarholmen
18/09/2019
15/10/2019 23:59
LUF - Förhandlat förfarande med annonsering
Trafikverket
Sweden
218848
2019
Ombyggnad av kraftmatning till teknikhus och signalanläggningar till trefas, Bräcke-Östersund
18/09/2019
25/10/2019 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
219266
2019
Reskoll, årlig uppdatering och support
17/09/2019
10/10/2019 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
220959
2019
För utförande av byte av lager, stöd 19 på Igelstabron
16/09/2019
29/11/2019 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
219905
2019
Ramavtal Navigationssystem, Vägfärjor
15/09/2019
25/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
220445
2019
Förbifart Vittangi - Anläggning av ny väg samt bro över Puolisjoki
14/09/2019
31/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
221170
2019
Projekt/Byggledare för VA/Sanering/Geo/Miljö
13/09/2019
11/10/2019 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
219916
2019
Utredare och experter inom åtgärdsplanering och samhällsplanering
13/09/2019
21/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
220731
2019
Junior Geolog till Västlänken och Olskroken planskildhet
13/09/2019
10/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
204264
2019
Ramavtal konsulttjänster inom tunnelsäkerhet - Nationellt
12/09/2019
15/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
216287
2019
Utförande av serviceplattform etapp 2 på bro 15-702-1 över Göta älv (Jordfallsbron)
12/09/2019
22/10/2019 23:59
LOU - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
215013
2019
Konsulttjänst för utbildning, insatser och återställande av Trafikverkets bandvagnar
12/09/2019
11/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
218821
2019
TSK40 Upprättande av Förfrågningsunderlag för totalentreprenad för Trafikplats Solgård, program Tvärförbindelse Södertörn
11/09/2019
05/12/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
219998
2019
Ramavtal för resurser inom åtgärdsplanering och samhällsplanering
11/09/2019
14/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
216274
2019
Förkommersiell upphandling - Aktivt resande – det ska vara enkelt och säkert att gå, cykla och åka kollektivt
10/09/2019
01/11/2019 23:59
Förkommersiell upphandling
Trafikverket
Sweden
219299
2019
Partnerskap i talangnätverk för yrkesprofessionella talanger
07/09/2019
07/10/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
209838
2019
Upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad samt Byggplatsuppföljning för E18 Köping – Västjädra inom Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län
06/09/2019
02/12/2019 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden