Ongoing public tenders

×

In this page you can search for RFTs published within Eu-Supply CTM. Click on the RFT name to view the details of the RFT.Use the filters to make a specific search, there are more search options below the down arrow.


RFT Id
Reference
Name
Date of publication
Response deadline (CET)
Process
Contracting authorities
Countries
243051
2020
Projekt Lund-Arlöv, fyra spår - Expert geoteknik och hydrogeologi
06/08/2020
27/08/2020 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
245345
2020
Totalentreprenad, Nybyggnation Mariestad TKL
17/07/2020
31/08/2020 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
245500
2020
Inbjudan till Marknadsdialog - Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik
15/07/2020
01/09/2020 23:59
LOU - Förhandsannons
Trafikverket
Sweden
245393
2020
Byggledare för ATK och VVIS
15/07/2020
31/08/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
244284
2020
Byggledare specialist Underhåll el, kraft och vägbelysning Gävleborgs Län
14/07/2020
08/09/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
244287
2020
Byggledare specialist Underhåll el, kraft och vägbelysning Dalarnas Län
14/07/2020
08/09/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
245525
2020
För utförande av skötsel och reinvesteringsarbeten av VA/VENT samt avfuktningsanläggningar i distrikt nord.
13/07/2020
31/08/2020 23:59
LOU - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
244289
2020
För utförande av drift och underhåll samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Gävleborgs Län
13/07/2020
31/08/2020 23:59
LOU - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
244290
2020
För utförande av drift och underhåll samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Västernorrlands Län
13/07/2020
31/08/2020 23:59
LOU - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
241542
2020
Ramavtal funktionellt stöd vägutformning/vägutrustning
12/07/2020
31/08/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
245189
2020
Erfaren projektingenjör inom anläggning väg- och järnväg, distrikt Öst/Stockholm med placering i Eskilstuna
11/07/2020
12/08/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
244936
2020
ÅVS Järvakilen och Brunnsviksrektangeln
11/07/2020
17/08/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
243384
2020
Landskapsanalys Bergshamra-Frescati
09/07/2020
01/09/2020 23:59
LOU - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
245098
2020
Eldriftansvar och underhåll av kraftförsörjning av Höga Kusten Bron samt Sundsvallsbron
09/07/2020
25/08/2020 23:59
LOU - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
244937
2020
Ledningssamordnare produktion, väg 259 Tvärförbindelse Södertörn
09/07/2020
17/08/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
240194
2020
För utförande av förstärkningsåtgärder av järnvägsbro över Testeboån inom Gävle kommun, Gävleborgs län
08/07/2020
28/09/2020 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
243662
2020
Dykdalb Finnsbo inom Lysekil Kommun, Bohuslän
07/07/2020
27/08/2020 23:59
LOU - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
241179
2020
Ramavtal- Projektering Brounderhåll väg och järnväg
05/07/2020
14/09/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
244788
2020
Mottagningsplatser för ej staplingsbara schaktmassor, Västlänken och Olskroken planskildhet
05/07/2020
24/08/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
243077
2020
Digital projekthanterare, Västlänken och Olskroken planskildhet
05/07/2020
17/08/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
234973
2020
E6.20 Hisingsleden södra delen, Kålseredsmotet - Totalentreprenad, inom Göteborgs Stad, Västra Götalands län
05/07/2020
27/11/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
244566
2020
Erfaren projektingenjör inom väg och anläggning, Uppsala IVös 1
04/07/2020
06/10/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
244562
2020
Erfaren projektingenjör eller delprojektledare till program E18 tpl Jakobsberg – tpl Hjulsta, kapacitetsförstärkande åtgärder till följd av Förbifart Stockholm
04/07/2020
16/09/2020 23:59
LOU - Öppet förfarande
Trafikverket
Sweden
242811
2020
Mellanblock 1 & 2 samt GC-anläggning Kil-Charlottenberg
03/07/2020
31/08/2020 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden
236482
2020
För utförande av service av brandsläckningssystem i teknikhus Stockholm nord och Stockholm syd
03/07/2020
14/08/2020 23:59
LUF - Förenklat förfarande
Trafikverket
Sweden