326-2019-25216 - Indkøb af affaldsbeholdere

Indkøb af, montering og udkørsel af affaldsbeholdere omfattende følgende ydelser: Som hovedleverance leveres ca. 25.100 stk. 240 l og 2.100 stk. 360/370 l beholdere primært 2-delte samt 800 stk. 660 l minicontainere. Alle er inklusiv levering, montering og udbringning. Hertil skal der som supplerende ydelser løbende leveres yderligere beholdere og tilhørende udstyr i kontraktperioden i alt ca. 27.000 stk. fra 140 - 360/370 l. De supplerende leverancer er ekskl. montering, udbringning og hjemtagning. Opgaven udbydes for en periode på 5 år med start den 1. september 2020 og med udløb uden yderligere opsigelse den 31. august 2025. Ordregiver har option på forlængelse af kontraktperioden for levering af supplerende leverancer på uændrede vilkår, af flere omgange, i et vilkårligt antal måneder i op til samlet 24 måneder.

20/01/2020 11:00:00

44613700-7  Refuse skips


Kalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400
Kalundborg
Denmark
View profile

Jacques Weirauch
http://www.kalundborg.dk

Published notices
02. Contract notice (TED (v209)) 13/12/2019 10:11
03. Contract award notice (TED (v209)) 04/03/2020 10:11
Packages
Indkøb af affaldsbeholdere
Additional information:
Documents Documents
Close