Udbud af rammeaftale om levering af kompenserende software

STUK administrerer en række specialpædagogiske støtteordninger (SPS-ordninger), der skal give støttemodtagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse mulighed for at deltage i skolegang og uddannelse på lige fod med andre på frie og private grund- og kostskoler, frie fagskoler, forberedende grunduddannelser (FGU), ungdomsuddannelser, almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU), arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), ordblinde undervisning for voksne (OBU) og videregående uddannelser. Kursister på OBU kan ikke få bevilget kompenserende software, der er målrettet kompensation af ordblindhed. Formålet med udbuddet er at etablere en rammeaftale med én leverandør, der skal levere kompenserende software i form af oplæsnings- og ordforslagsprogram eller programpakke inkl. talegenkendelse og OCR- funktionalitet til PC, Mac, Chromebook og mobile enheder samt kompenserende software til brug på PC beregnet til installation på USB-stik. Den kompenserende software bevilger STUK til støttemodtagere, som anvender denne i forbindelse med skolegang og uddannelse.

31/08/2022 12:00:00

48000000-8  Software package and information systems
30230000-0  Computer-related equipment
72000000-5  IT services: consulting, software development, Internet and support

Kammeradvokaten
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220
København K
Denmark

KAPS - Mia Hansen Iversen

Published notices
02. Contract notice (TED (v209)) 04/07/2022 17:10
03. Contract award notice (TED (v209)) 31/10/2022 09:43
Packages
Udbud af rammeaftale om levering af kompenserende software
Additional information:
Documents Documents
RFT mailing address:
Frederiksholms Kanal 26
1220
København K
Denmark
Close